Działanie z inicjatywą na rzecz klientów

to filozofia naszego zespołu.

Co nas wyróżnia?

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Doktor Nauk Prawnych / Mediator

Dr Joanna Ożarowska-Gaik

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu.
W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator.
Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie
w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy
z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych iśrodowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej
i płciowej wybranych ludzi.
Założyciel Fundacji ,,Ośrodek Mediacji i Wsparcia diaMEtor z siedzibą w Katowicach skupiającą mediatorów, specjalistów z różnych dzień prawa, psychologii i terapii.
Twórca własnej marki modowej dla prawników w postaci poszetek
i apaszek, jest również autorem i twórcą bloga krowkarozwodka.pl
Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka.

Adwokat

Marta Czekaj

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Adwokat wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz prawnik kanonista. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej klientów. W szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat

Agnieszka Bujak

Adwokat od 2013 roku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej Instytutu Praw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie praktykuje w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej, oraz jest ekspertem prawnym na rynku ochrony własności intelektualnej oraz inwestycji kapitałowych. Od 2014 roku pozostaje członkiem założycielem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu I Zrównoważonego Rozwoju, stowarzyszenia działającego przy Politechnice Śląskiej, które powstało z inicjatywy pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
W ramach praktyki zawodowej zasiada w organach nadzorczych spółek kapitałowych jako członek Rad Nadzorczych oraz prowadzi obsługę podmiotów na rynku early stage w Polsce, współpracując przy wielu transakcjach realizowanych w ramach obsługiwanych funduszy inwestycyjnych.

Radca prawny

dr Łukasz Szuster

Dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Autor kilku publikacji z zakresu prawa upadłościowego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, karnego, w tym karnego skarbowego oraz podatkowego.

Monika Rogala

Studentka prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Pracy ” WPiA UŚ, wiceprezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŚ, członkini komisji prawnej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2021 r. członkini Centrum Prawa Desingu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W  2020 r. ukończyła szkolenie ,, Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,, Facultas Iuridica” w Katowicach.
Z kancelarią związana od 2019 r. odpowiedzialna za promowanie Kancelarii w social-mediach, współautorka ,,BiznesInfostrda, ,, ABCadełko Prawa, „Krówka Rozwódka”.
Zainteresowania: prawo zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy,  prawo własności intelektualnej, alternatywne metody rozwiązywania sporów, polityka społeczna.

Doktor nauk prawnych, prawnik

Grzegorz Nancka

Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Adwokat

Dominika Kochańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze karnej oraz w prawie medycznym. Doskonale czuje się również w dziedzinach prawa cywilnego: kontraktach handlowych czy prawie budowlanym. 
Jej doświadczenie zawodowe uzupełnia praca w administracji publicznej, tj. Urzędzie Skarbowym oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Posługuje się językiem angielskim. Wyjątkowo skrupulatna.

Specjalista ds. BHP

Łukasz Lendzion

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku chemia. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam
Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam
Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam

Kontakt

Kancelaria dr Joanna Ożarowska-Gaik

0