Działanie z inicjatywą na rzecz klientów

to filozofia naszego zespołu.

Co nas wyróżnia?

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Szeroki zakres usług

Krótki opis

Doktor Nauk Prawnych / Mediator

Dr Joanna Ożarowska-Gaik

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu.
W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator.
Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie
w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy
z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych iśrodowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej
i płciowej wybranych ludzi.
Założyciel Fundacji ,,Ośrodek Mediacji i Wsparcia diaMEtor z siedzibą w Katowicach skupiającą mediatorów, specjalistów z różnych dzień prawa, psychologii i terapii.
Twórca własnej marki modowej dla prawników w postaci poszetek
i apaszek, jest również autorem i twórcą bloga krowkarozwodka.pl
Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka.

Adwokat

Marta Czekaj

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Adwokat wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz prawnik kanonista. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej klientów. W szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat

Dominika Kochańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze karnej oraz w prawie medycznym. Doskonale czuje się również w dziedzinach prawa cywilnego: kontraktach handlowych czy prawie budowlanym. 
Jej doświadczenie zawodowe uzupełnia praca w administracji publicznej, tj. Urzędzie Skarbowym oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Posługuje się językiem angielskim. Wyjątkowo skrupulatna.

Adwokat

Agnieszka Bujak

Adwokat od 2013 roku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej Instytutu Praw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku obroniła pracę dyplomową na kierunku Socjologia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Kontynuując rozwój zawodowy w 2022 roku uzyskała uprawnienia Mediatora, po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych Mediacje i Negocjacje na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa). 

Bazując na zdobytym doświadczeniu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, której praktyka oprócz pomocy klientom indywidualnym obejmuje również wsparcie podmiotów w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz pomoc przy realizacji inwestycji kapitałowych. 
W ramach praktyki zawodowej zasiadała w organach nadzorczych spółek kapitałowych jako członek Rad Nadzorczych oraz prowadzi obsługę podmiotów na rynku early stage, współpracując przy wielu transakcjach i wejściach kapitałowych realizowanych w ramach obsługi funduszy inwestycyjnych.

Od 2014 roku pozostaje członkiem założycielem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu I Zrównoważonego Rozwoju, stowarzyszenia działającego przy Politechnice Śląskiej, które powstało z inicjatywy pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Specjalista ds. Administracyjnych

Magdalena Wybranowska

Studentka prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii odpowiedzialna za kontakt z klientami, planowanie i koordynacja terminów procesowych, jak i terminarza spotkań oraz sprawy księgowo-administracyjne Kancelarii.

Radca prawny

dr Łukasz Szuster

Dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Autor kilku publikacji z zakresu prawa upadłościowego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, karnego, w tym karnego skarbowego oraz podatkowego.

Doktor nauk prawnych, prawnik

Grzegorz Nancka

Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Monika Rogala

studentka ostatnich lat studiów prawniczych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2021 r. członkini Grupy Eksperckiej Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży oraz członkini Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy Uniwersytetu Śląskiego  2020 r. ukończyła szkolenie ,, Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,, Facultas Iuridica” w Katowicach.

Z kancelarią związana od 2019 r. odpowiedzialna za social-media Kancelarii. Współautorka ,,BiznesInfostrda, ,, ABCadełko Prawa, „Krówka Rozwódka” „Siła Mediacji”

Zainteresowania: prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, prawo własności intelektualnej, alternatywne metody rozwiązywania sporów, polityka społeczna, marketing prawniczy.

Specjalista ds. BHP

Łukasz Lendzion

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku chemia. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Kontakt

Kancelaria dr Joanna Ożarowska-Gaik

0