Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP

Informujemy, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać, że zmiany zaostrzają niektóre z kar za wykroczenia drogowe, wprowadzają nowe wykroczenia. Ponadto  przewidziane jest również  przyznanie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym i powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych oraz rodzajem popełnianych wykroczeń.
Warto zaznaczyć, iż nowelizacja ustawy t wprowadza zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, których to  istotą jest wprowadzenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego noszącego znamiona m.in jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, lub zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, czy
umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. Ponadto zmiany wprowadzone do Kodeksu wykroczeń przewidują podniesienie wysokości grzywien do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
Warto przypomnieć, że celem znowelizowanej 2 grudnia 2021 roku ustawy 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ustawą. 🧐👇👇https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002269
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #zmianywprawie