Prezydencki projekt ustawy o Sędziach pokoju

Informujemy, że Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu przepisów wprowadzających tę ustawę. W czwartek tj. 4 listopada br. Prezydencki projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

Sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które stanowią utrapienie oraz  blokują sądy rejonowe.
 Należy zaznaczyć, że zgodnie z prezydencką propozycją sędziowie pokoju będą rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Warto także zaznaczyć, że do  sądów pokoju mają trafić m.in. sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym.
Co ważne od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.
Jak wskazuje Prezydent Sędziami pokoju będą mogły zostać osoby powyżej 29 roku życia z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Osoby, które będą chciały zostać sędziami pokoju będą zgłaszały się na listę zainteresowanych, która w pierwszej kolejności będzie trafiała do Krajowej Rady Sądownictwa.
Następnie wszystkie te osoby, które w przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa będą spełniały warunki ustawowe do tego, by zostać sędzią pokoju, będą poddane wyborom powszechnym.
Kadencja sędziego pokoju będzie trwała sześć lat; nie będzie można ponownie kandydować na ten urząd. 🧐👇
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation
fot. Jakub Szymczuk/ KPRP/ https://m.prezydent.pl/