Projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w aspekcie pełnego wdrożenia konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 10 września podpisało umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Projekt zgodnie z założeniami ma być realizowany od września br. do października 2023.

Projekt ma być  realizowany w Partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (z siedzibą w Krakowie), Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych. Warto także nadmienić, że  Liderem projektu zostało  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
W projekt zakłada  przegląd i analizę wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym m.n. szerokie konsultacje społeczne z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych.
Należy wskazać, że  powyższe działania mają umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która została przez Polskę ratyfikowana w 2012 r.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation