projekt ustawy

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Rada Ministrów przyjęła 8 września objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz spłaty tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Należy wskazać, że projekt ustawy wskazuje, że kredyt bez wkładu własnego będzie specjalnym mieszkaniowym kredytem hipotecznym udzielonym przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt hipoteczny bez …

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego Read More »

Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: ważne informacje!

Informujemy, że projekt ustawy przygotowany przez rząd rozszerza listę wykroczeń, za które kierowcy mogą straci prawo jazdy. O Dochodzą do tego także wyższe mandaty (1500 i 3000 zł). Co ważne za część z nich kierowcy będą mogli dostać 15 punktów karnych. Należy wskazać, że lista wykroczeń, za które kierowcy mogą  stracić prawo jazdy, dotyczy przede wszystkim …

Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: ważne informacje! Read More »