Działanie z inicjatywą na rzecz klientów

to filozofia naszego zespołu.

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszających młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od kilkunastu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od ponad dwudziestu lat.

W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator.

Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie
w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy
z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych iśrodowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej
i płciowej wybranych ludzi.

Założyciel Fundacji ,,Ośrodek Mediacji i Wsparcia diaMEtor z siedzibą w Katowicach skupiającą mediatorów, specjalistów z różnych dzień prawa, psychologii i terapii.

Twórca własnej marki modowej dla prawników w postaci poszetek
i apaszek, jest również autorem i twórcą bloga krowkarozwodka.pl

Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka.

Kancelaria Adwokacka

Ożarowska, Bujak, Czekaj

Zaufali nam

Kliknij by zobaczyć więcej

Zakres usług

Prawo rodzinne

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, które od wielu lat jest wiodącą specjalizacją Kancelarii.

 

Prawnicy Kancelarii, w tym w szczególności Adwokat dr Joanna Ożarowska posiadają wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw i sporów sądowych, których źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Doświadczenie prawników Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje kilkaset zakończonych spraw sądowych. Kancelaria prowadzi zarówno negocjacje przedsądowe pomiędzy małżonkami i rodzicami, jak również zapewnia kompleksowe wsparcie w toku spraw sądowych.

 

Zakres spraw rodzinnych obejmuje:

 • postępowania o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o władzę rodzicielską oraz ustalenie kontaktów
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • rozliczenie konkubinatu.
Prawo cywilne

Prawo cywilne jako najszerszy z działów prawa obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących zarówno życia prywatnego Klientów Kancelarii, jak również sfery zawodowej. W zakresie prawa cywilnego usługi Kancelarii obejmują zarówno etap przedsądowy jak i prowadzenie sporów sądowych. Sporządzamy stosowane pozwy i wnioski, ale także posiadamy doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów i mediacji.

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują:

 • prawo spadkowe
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań połączone z obsługą prawną podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie pozwów i wniosków
 • reprezentacja w trakcie trwania procesu

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych dziedzin prawa cywilnego.

Prawo budowlane

Pomoc prawna przy obsłudze inwestycji budowlanych.

 • kancelaria prowadzi wieloletnią obsługę prawną firm budowlanych w związku z czym posiada praktyczne doświadczenie zarówno w negocjowaniu warunków zawieranych kontraktów budowlanych, procesów budowlanych,
 • posiada także doświadczenie w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane,
 • analiza umów deweloperskich oraz innych zawieranych w procesie nabywania nieruchomości mieszkalnych,
 • tworzenie i analiza umów sprzedaży nieruchomości, w tym także organizacja procesu sprzedaży nieruchomości.
Prawo transportowe

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię koncentruje się także w obszarze branży TSL. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie zdobyliśmy w głównej w mierze poprzez kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w branży, w tym doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i reprezentację w toku postępowań sądowych.

Prawo gospodarcze

Obsługa Klienta biznesowego

Sukcesem Kancelarii jest posiadanie stałego grona podmiotów gospodarczych, które powierzyły Nam prawną obsługę prowadzonych przez siebie biznesów. Kancelaria zapewnia prawną obsługę zarówno spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Uważamy, że stała współpraca prawnika z Klientem pozwala wypracować optymalne rozwiązania pozwalające na rozwój i odpowiednie zabezpieczenie biznesu. Zawsze dążymy do zbudowania długofalowej relacji z Klientem, opartej na wzajemnym zaufaniu.

W szczególności Kancelaria świadczy usługi związane z:

 • rejestracją działalności gospodarczych
 • rejestracją i likwidacją spółek prawa handlowego
 • zmianami właścicielskimi w spółkach prawa handlowego
 • zarządem sukcesyjnym
 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w formie dostosowanej do potrzeb Klienta, w tym również w formie stałych dyżurów prawników Kancelarii w siedzibie Klienta
 • obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności zgromadzeniami wspólników oraz akcjonariuszy
 • łączeniem i przekształcaniem spółek prawa handlowego
 • sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym także konsumenckiej oraz reprezentacją Klienta w toku postępowania o ogłoszenie upadłości
 • prowadzeniem sporów sądowych o zapłatę
 • prowadzenie sporów z zakresu prawa pracy
Prawo karne

Prawo karne to szeroki obszar praktyki, obejmujący sprawy czysto kryminalne, ale także te związane z działalnością gospodarczą i odpowiedzialnością karno – skarbową. W zakresie prawa karnego usługi Kancelarii obejmują zarówno reprezentację pokrzywdzonej strony postępowania jak sprawców, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i następnie na etapie postępowania sądowego. Kancelaria udziela także porad umożliwiających zapobieganie naruszeniom obowiązujących przepisów, w tym karno-skarbowych i gospodarczych. Członkowie Naszego Zespołu reprezentują i bronią klientów w procesach dotyczących m.in. tzw. mafii vatowskich, przestępstw urzędniczych, oszustwach jak i przestępstw komunikacyjnych.

 

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych obszarów prawa karnego.

Prawo Karne Gospodarcze

W przygotowaniu

Kodeks karny skarbowy

W przygotowaniu

Najem i dzierżawa nieruchomości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie związanym z najmem nieruchomościami. Adwokat Marta Czekaj może pochwalić się kilkunastoletnią współpracą w przedmiotowym zakresie z szeregiem podmiotów gospodarczych świadczących usługi najmu komercyjnego. Wiedza i bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala na wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów.

W szczególności Kancelaria oferuje:

 • doradztwo przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • sporządzanie i analizę umów najmu, w tym także najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 • sporządzanie i analizę umów dzierżawy
 • bieżącą obsługę najmów komercyjnych
 • doradztwo w zakresie najmu lokali mieszkalnych
 • doradztwo w zakresie wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 • prowadzenie sporów sądowych o zapłatę oraz innych mogących wyniknąć w toku najmu nieruchomości
Ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich, własność intelektualna

Specjaliści naszej Kancelarii reprezentują klientów w sprawach dotyczących ich szeroko pojętej własności intelektualnej. W ramach tej dziedziny mieszczą się bowiem sprawy dotyczące zarówno ochrony twórców przed naruszeniami ich praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, ale także reprezentacja twórców i podmiotów uprawnionych przez Urzędem Patentowym iw ramach ochrony własności przemysłowej takiej jak m.in. wynalazki objęte patentami czy znaki towarowe przedsiębiorstw.

 

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie pomocy w objęciu ochroną Know-how oraz kompleksowego zabezpieczenia pomysłodawców oraz stron kapitałowych procesów inwestycyjnych przy umowach zawieranych z Funduszami Inwestycyjnymi i Aniołami Biznesu.

Windykacja należności

Kancelaria świadczy usługi związane z windykacją należności reprezentując zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w windykacji polubownej oraz sądowej.

W zakres windykacji wchodzą następujące usługi:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • kontakt bezpośredni z dłużnikiem
 • prowadzenie negocjacji w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia oraz ugód i porozumień o dobrowolnej spłacie zadłużenia
 • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentacja w toku postępowań o zapłatę
 • doradztwo w zakresie dokonywania wpisów informacji o zadłużeniu do rejestrów dłużników
 • windykacja należności z weksli

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna dr Joanny Ożarowskiej – Gaik od wielu lat zaznacza się i łączy z pracą zawodową Pani Mecenas. Już w 2012 roku kiedy to z jej inicjatywy udało się zorganizować I Aukcję Charytatywną pt. Śląsk i nie tylko” w CINIBA w Katowicach połączonej z wystawą zdjęć, w 2013 roku

II Aukcję pt. Pastelowy Śląsk” połączoną pokazami mody. Następne lata również przynosiły wiele wydarzeń pro bono – jak Aukcja pt. Fortuna Śląskiem się toczy” zakończona wydaniem pięknych kalendarzy z dziećmi z domu dziecka Zakątek. W sumie na ich rzecz zebrano kilkadziesiąt tys. złotych przez kilka lat pracy dr Joanny Ożarowskiej Gaik i wielu osób temu towarzyszących. Dużym owocem tych inicjatyw było założenie fundacji pod nazwą diaMEtor z siedzibą w Katowicach, której dr Joanna była Prezesem. Fundacja swój cel statutowy osiągnęła poprzez szereg zorganizowanych warsztatów min. Kilka edycji międzypokoleniowych warsztatów fotograficznych, Śląsk z kulturą w plenerze, koncert z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy laureatami konkursu Orły Prawa To szczególna nagroda, którą otrzymują firmy świadczące usługi na najwyższym poziomie. Nagrodzone firmy to takie, które wychodzą poza szereg, stawiają na rozwój i satysfakcję klienta. Firmy, które cechuje pełen profesjonalizm. W związku z tym chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym klientom za zaufanie a naszym współpracownikom za trud i zaangażowanie każdego dnia. Dziękujemy!

Kancelaria Adwokacka Ożarowska, Bujak, Czekaj

Znajdziesz nas tutaj