Wysoki poziom merytoryczny obsługi

Klienta indywidualnego i firm

Jesteśmy Ekspertami w zakresie:

Prawo rodzinne

To sprawy rozwodowe i te wynikające z rozwodu (okołorozwodowe). Sprawy majątkowe między małżonkami, kwestie roszczeń o alimenty, uregulowania pieczy nad dziećmi, uregulowania kontaktów.

Kancelaria służy pomocą prawną w sprawach rodzinnych m.in. w :

 • Rozwodach
 • podziałach majątku między małżonkami
 • podziałach majątku wspólnego małżonków z rozliczeniem praw spółkowych
 • uregulowania kontaktów z dziećmi
 • pieczy nad dziećmi
 • władzy rodzicielskiej
 • alimentów
 • zabezpieczeń w postępowaniach
 • ustaleniach lub zaprzeczeniach ojcostwa
 • rozliczeniach konkubinatu
 • spraw rodzinnych w oparciu o konwencję haską
Prawo cywilne

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych dziedzin prawa cywilnego.

Kancelaria służy pomocą prawną w zakresie:

  • Sporów o zapłatę (w tym w postępowaniu nakazowym i uproszczonym)
  • Reprezentacji przed sądami wszystkich instancji
  • Prawa spadkowego  – tj. m.in.: postępowań o nabycie spadku, dział spadku, w tym dochodzenia rozliczeń wynikających z majątku wspólnego po zmarłym małżonku a spadkobiercami,  dziedziczenia testamentowego, podważania testamentu,  spraw o zachowek
  • negocjowania, analizy
   i opracowywania umów
  • dochodzenia roszczeń z umów
Prawo gospodarcze

Kancelaria służy pomocą prawną w sprawach prawa gospodarczego m.in. :

Kancelaria służy pomocą prawną w zakresie:

  • doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • przygotowuje i opiniuje kontrakty handlowe, w tym umowy o współpracy gospodarczej,
  • analizuje i opracowuje umowy związane z nabywaniem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi,
  • przygotowuje transakcje związane z nabywaniem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części, łączeniem spółek.
Prawo budowlane

Pomoc prawna przy obsłudze inwestycji budowlanych.

 • kancelaria prowadzi wieloletnią obsługę prawną firm budowlanych w związku z czym posiada praktyczne doświadczenie zarówno w negocjowaniu warunków zawieranych kontraktów budowlanych, procesów budowlanych.
 • posiada także doświadczenie w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane.
123-compressor

Najważniejsze jest porozumienie

Mediacje

Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora, który jest osobą neutralną, bezstronną i niezaangażowaną w spór. Jest to dialog dający konkretne rozwiązania, bez konieczności podejmowania walki w sądzie. Głównym założeniem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, co wymaga gotowości partnerów. Ukoronowaniem mediacji jest podpisanie ugody.

Adwokat dr Joanna Ożarowska-Gaik jest mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych i cywilnych. Mediacje mogą zostać przeprowadzone w drodze negocjacji mediacyjnych pozasądowych i sądowych. Docenić konflikt w negocjacji = TO wygrany /wygrany.

 

Posiada certyfikaty VCC mediatora.

Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam
Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam
Pani Mecenas prowadziła mi w ostatnich latach kilka trudnych spraw. Wszystkie wygraliśmy. Zawsze profesjonalnie i z zaangażowaniem. Serdecznie polecam

Kontakt

Kancelaria dr Joanna Ożarowska-Gaik

0