Wysoki poziom merytoryczny obsługi

Klienta indywidualnego i firm

Zakres usług

Kliknij by zobaczyć więcej

Prawo rodzinne

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, które od wielu lat jest wiodącą specjalizacją Kancelarii.

 

Prawnicy Kancelarii, w tym w szczególności Adwokat dr Joanna Ożarowska posiadają wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw i sporów sądowych, których źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Doświadczenie prawników Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje kilkaset zakończonych spraw sądowych. Kancelaria prowadzi zarówno negocjacje przedsądowe pomiędzy małżonkami i rodzicami, jak również zapewnia kompleksowe wsparcie w toku spraw sądowych.

 

Zakres spraw rodzinnych obejmuje:

 • postępowania o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o władzę rodzicielską oraz ustalenie kontaktów
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • rozliczenie konkubinatu.
Prawo cywilne

Prawo cywilne jako najszerszy z działów prawa obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących zarówno życia prywatnego Klientów Kancelarii, jak również sfery zawodowej. W zakresie prawa cywilnego usługi Kancelarii obejmują zarówno etap przedsądowy jak i prowadzenie sporów sądowych. Sporządzamy stosowane pozwy i wnioski, ale także posiadamy doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów i mediacji.

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują:

 • prawo spadkowe
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań połączone z obsługą prawną podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie pozwów i wniosków
 • reprezentacja w trakcie trwania procesu

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych dziedzin prawa cywilnego.

Prawo budowlane

Pomoc prawna przy obsłudze inwestycji budowlanych.

 • kancelaria prowadzi wieloletnią obsługę prawną firm budowlanych w związku z czym posiada praktyczne doświadczenie zarówno w negocjowaniu warunków zawieranych kontraktów budowlanych, procesów budowlanych,
 • posiada także doświadczenie w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane,
 • analiza umów deweloperskich oraz innych zawieranych w procesie nabywania nieruchomości mieszkalnych,
 • tworzenie i analiza umów sprzedaży nieruchomości, w tym także organizacja procesu sprzedaży nieruchomości.
Prawo transportowe

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię koncentruje się także w obszarze branży TSL. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie zdobyliśmy w głównej w mierze poprzez kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w branży, w tym doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i reprezentację w toku postępowań sądowych.

Prawo gospodarcze

Obsługa Klienta biznesowego

Sukcesem Kancelarii jest posiadanie stałego grona podmiotów gospodarczych, które powierzyły Nam prawną obsługę prowadzonych przez siebie biznesów. Kancelaria zapewnia prawną obsługę zarówno spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Uważamy, że stała współpraca prawnika z Klientem pozwala wypracować optymalne rozwiązania pozwalające na rozwój i odpowiednie zabezpieczenie biznesu. Zawsze dążymy do zbudowania długofalowej relacji z Klientem, opartej na wzajemnym zaufaniu.

W szczególności Kancelaria świadczy usługi związane z:

 • rejestracją działalności gospodarczych
 • rejestracją i likwidacją spółek prawa handlowego
 • zmianami właścicielskimi w spółkach prawa handlowego
 • zarządem sukcesyjnym
 • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w formie dostosowanej do potrzeb Klienta, w tym również w formie stałych dyżurów prawników Kancelarii w siedzibie Klienta
 • obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności zgromadzeniami wspólników oraz akcjonariuszy
 • łączeniem i przekształcaniem spółek prawa handlowego
 • sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym także konsumenckiej oraz reprezentacją Klienta w toku postępowania o ogłoszenie upadłości
 • prowadzeniem sporów sądowych o zapłatę
 • prowadzenie sporów z zakresu prawa pracy
Prawo karne

Prawo karne to szeroki obszar praktyki, obejmujący sprawy czysto kryminalne, ale także te związane z działalnością gospodarczą i odpowiedzialnością karno – skarbową. W zakresie prawa karnego usługi Kancelarii obejmują zarówno reprezentację pokrzywdzonej strony postępowania jak sprawców, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i następnie na etapie postępowania sądowego. Kancelaria udziela także porad umożliwiających zapobieganie naruszeniom obowiązujących przepisów, w tym karno-skarbowych i gospodarczych. Członkowie Naszego Zespołu reprezentują i bronią klientów w procesach dotyczących m.in. tzw. mafii vatowskich, przestępstw urzędniczych, oszustwach jak i przestępstw komunikacyjnych.

 

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnych obszarów prawa karnego.

Prawo Karne Gospodarcze

W przygotowaniu

Kodeks karny skarbowy

W przygotowaniu

Najem i dzierżawa nieruchomości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie związanym z najmem nieruchomościami. Adwokat Marta Czekaj może pochwalić się kilkunastoletnią współpracą w przedmiotowym zakresie z szeregiem podmiotów gospodarczych świadczących usługi najmu komercyjnego. Wiedza i bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala na wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów.

W szczególności Kancelaria oferuje:

 • doradztwo przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • sporządzanie i analizę umów najmu, w tym także najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 • sporządzanie i analizę umów dzierżawy
 • bieżącą obsługę najmów komercyjnych
 • doradztwo w zakresie najmu lokali mieszkalnych
 • doradztwo w zakresie wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 • prowadzenie sporów sądowych o zapłatę oraz innych mogących wyniknąć w toku najmu nieruchomości
Prawo własności intelektualnej
Ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich, własność intelektualna

Specjaliści naszej Kancelarii reprezentują klientów w sprawach dotyczących ich szeroko pojętej własności intelektualnej. W ramach tej dziedziny mieszczą się bowiem sprawy dotyczące zarówno ochrony twórców przed naruszeniami ich praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, ale także reprezentacja twórców i podmiotów uprawnionych przez Urzędem Patentowym iw ramach ochrony własności przemysłowej takiej jak m.in. wynalazki objęte patentami czy znaki towarowe przedsiębiorstw.

 

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie pomocy w objęciu ochroną Know-how oraz kompleksowego zabezpieczenia pomysłodawców oraz stron kapitałowych procesów inwestycyjnych przy umowach zawieranych z Funduszami Inwestycyjnymi i Aniołami Biznesu.

Windykacja należności

Kancelaria świadczy usługi związane z windykacją należności reprezentując zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w windykacji polubownej oraz sądowej.

W zakres windykacji wchodzą następujące usługi:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • kontakt bezpośredni z dłużnikiem
 • prowadzenie negocjacji w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia oraz ugód i porozumień o dobrowolnej spłacie zadłużenia
 • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentacja w toku postępowań o zapłatę
 • doradztwo w zakresie dokonywania wpisów informacji o zadłużeniu do rejestrów dłużników
 • windykacja należności z weksli

Najważniejsze jest porozumienie

Mediacje

Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia między skonfliktowanymi stronami w obecności mediatora, który jest osobą neutralną, bezstronną i niezaangażowaną w spór. Jest to dialog dający konkretne rozwiązania, bez konieczności podejmowania walki w sądzie. Głównym założeniem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, co wymaga gotowości partnerów. Ukoronowaniem mediacji jest podpisanie ugody.

Adwokat dr Joanna Ożarowska-Gaik jest mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych i cywilnych. Mediacje mogą zostać przeprowadzone w drodze negocjacji mediacyjnych pozasądowych i sądowych. Docenić konflikt w negocjacji = TO wygrany /wygrany. Posiada certyfikaty VCC mediatora.

Adwokat Agnieszka Bujak kontynuując swój rozwój zawodowy w 2022 roku uzyskała uprawnienia Mediatora, po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych Mediacje i Negocjacje na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa), prowadzi zakończone ugodami mediacje w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Konsultacja
ONLINE

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj
z Ekspertem. Wszystko bez wychodzenia
z domu!

czerwiec 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, a przede wszystkim bogate doświadczenie pracowników oraz ich dyspozycyjność i dobry kontakt z klientem pozwala na wysoką ocenę kancelarii. Odpowiedzialność z jaką Kancelaria zajmuje się powierzonymi jej sprawami sprawia, że można traktować Kancelarię jako godnego partnera, którego możemy polecić wszystkim, dla których ważny jest komfort bezpieczeństwa prawnego.
W trakcie dotychczasowej współpracy pracownicy Kancelarii dali się poznać jako doświadczeni prawnicy, którzy z dużym zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im spraw, które niejednokrotnie muszą być realizowane w bardzo krótkim czasie.
Dotychczasowa współpraca z Kancelarią sprawiła, że możemy z pełnym przekonaniem rekomendować ją jako wiarygodnego i solidnego Partnera w zmaganiach z najbardziej wymagającymi wyzwaniami. Jesteśmy zadowoleni ze wszystkich aspektów Naszej współpracy, a powierzone sprawy prowadzone są w profesjonalny sposób. Pracowników Kancelarii cechuje zaangażowanie oraz przygotowanie merytoryczne.

Kancelaria Adwokacka Ożarowska, Bujak, Czekaj

Znajdziesz nas tutaj