Nasz zespół

Dr Joanna Ożarowska

Doktor Nauk Prawnych / Mediator

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc
zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator. Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem nabyła w
trakcie kilkuletniej współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach
przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych i środowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej i płciowej wybranych ludzi. Obecnie świadczy stałą pomoc prawną, często występując w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału
Prawa i Administracji, była uczestnikiem konferencji naukowych, jest autorem publikacjinaukowych.
Założyciel Fundacji ,,Ośrodek Mediacji i Wsparcia diaMEtor” z siedzibą w Katowicach skupiającą mediatorów, specjalistów z różnych dzień prawa, psychologii i terapii. Twórca własnej marki modowej dla prawników w postaci poszetek i apaszek, jest również autorem i twórcą bloga krowkarozwodka.pl
Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka.

Magdalena Piasecka

Prawnik, mediator, kierownik obsługi kancelarii

bsolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Mediator specjalizujący się w prawie rodzinnym, cywilnym i gospodarczym. Kwalifikacje mediatora uzyskała dzięki ukończeniu z wyróżnieniem certyfikowanego kursu w ramach systemu Vocational Competence Certificate. Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać równocześnie z podjęciem studiów, pracując w kancelarii doradcy podatkowego, gdzie poznała tajniki rachunkowości i prawa podatkowego. Od trzech lat
współpracuje z kancelarią adwokacką w charakterze asystentki ds prawnych. Odpowiada za wsparcie prawników oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Posługuje się językiem angielskim. Swoje pasje realizuje dzięki podróżowaniu i zdobywaniu górskich szczytów.

Marta Czekaj

Adwokat

Dominika Kochańska

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant Adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze karnej oraz w prawie medycznym. Doskonale czuje się również w dziedzinach prawa cywilnego: kontraktach handlowych czy prawie budowlanym. 
Jej doświadczenie zawodowe uzupełnia praca w administracji publicznej, tj. Urzędzie Skarbowym oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Posługuje się językiem angielskim.
Wyjątkowo skrupulatna.

Dr Grzegorz Nancka

Doktor nauk prawnych, prawnik

Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Łukasz Lendzion

Specjalista ds. BHP

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku chemia. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

13+