Co nas wyróżnia?

Profesjonalizm

Sztuka podążania za głosem perfekcji i jakości.

Doświadczenie

To ponad 20 lat pracy zawodowej właściciela Kancelarii i już ponad 11 lat pracy zespołu adwokatów, prawników i specjalistów. Praktyka nabyta przez wiele lat przy udziale naszych klientów codziennie wzbogacała kierunek Kancelarii. Przez wiele lat pracy w różnych dziedzinach prawa dziś kreujemy nową rzeczywistości. Pracujemy w zespole, który ma zapewnić kompleksowa obsługę. To nie tylko fachowa pomoc prawnika ale też potrzebnych w danej sytuacji specjalistów jak konsultacje z psychologami, naukowcami a czasami zwyczajne pogaduchy z nami.

Zaangażowanie

Kancelaria kieruje się głosem swoich klientów bo tylko tak możemy się dobrze dostosować do ich potrzeb. Inny jest głos i potrzeba klienta biznesowego inny zaś klienta który powierza nam swoje prywatne sprawy.

Adwokat / Doktor nauk prawnych /
Mediator stały przy sądzie Okręgowym w Katowicach

Dr Joanna Ożarowska-Gaik

Adwokat prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką od 2011 roku, zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od ponad 20 lat. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach broniąc tytuł z Prawa rzymskiego. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie ponadto jest mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach – www.diametor.pl

Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych i środowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej i płciowej wybranych ludzi. Obecnie świadczy stałą pomoc prawną dla przedsiębiorców. Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Prawa i Administracji przez 18 lat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2019 roku pełniła funkcję Prezesa Fundacji diaMEtor. Od 2022 roku jest również Prokurentem w dwóch dużych zakładach mięsnych na terenie Śląska.

Jest:

  • Autorką bloga Krówka rozwódka – krowkarozwodka.pl, katowicerozwody.pl
  • Autorką wydarzenia informacyjnego skierowanego dla przedsiębiorców pt.: Biznes Infostrada,
  • Autorką wydarzenia informacyjnego dla młodzieży Abecadełko prawa, Prawo & Moda,
  • Laureatką Orłów Prawa 2019, 2020, 2021 i 2022 roku.

Adwokat dr J. Ożarowska-Gaik jest pomysłodawczynią i inicjatorką Aukcji Charytatywnych na rzecz dzieci domów dziecka od 2012 roku (Dom dziecka ZAKĄTEK) w Katowicach od 8 lat łączonych z szeroką promocją edukacyjną i społecznościową na terenie Śląska.

Dla przypomnienia były to:

  • Pastelowy Śląsk, Śląsk i nie tylko, Fortuna Śląskiem się toczy,
  • Turnieju trzech zamków – toszek (sponsor statuetki Gracji),
  • Kobieta na szpilkach – edycja IX pod honorowym patronatem Kancelarii Adwokackiej dr Joanny Ożarowskiej-Gaik.

Od 2019 roku była Prezesem Fundacji diaMEtor. Jako Prezes Fundacji Diametor Pani Mecenas zorganizowała wydarzenia takie jak: „Preotwacie Fundacji Diametor – grudzień 2019 oraz Walentynkowa Meluzyna” luty 2020 rok, „Siła Śląska to kobieta w koronie Śląska (2020-2021), Akcje dla seniorów pt. Forever YOUNG, programu dla młodzieży pt.: MY WAY, jest autorką projektów pt. Białe Marsjanki – grudzień 2021 tj. warsztatów kulinarnych dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych w integracji z przedsiębiorcami, autorką kreatywnych inicjatyw reklamowych w korelacji z prawną opieką: pt. Zatańczysz ze mną?, Jestem Kobietą, Tadek & Witek, Dochód z wydarzeń został przeznaczony na Katowicki Dom Dziecka „Zakątek”, Funny Bull, WOMEN 5.0

Zainteresowania Pani Mecenas dr Joanny Ożarowskiej-Gaik skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka.

Adwokat

Marta Czekaj

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Adwokat wpisany na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz prawnik kanonista. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej klientów. W szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat

Agnieszka Bujak

Adwokat od 2013 roku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej Instytutu Praw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku obroniła pracę dyplomową na kierunku Socjologia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Kontynuując rozwój zawodowy w 2022 roku uzyskała uprawnienia Mediatora, po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych Mediacje i Negocjacje na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa). 

Bazując na zdobytym doświadczeniu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, której praktyka oprócz pomocy klientom indywidualnym obejmuje również wsparcie podmiotów w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz pomoc przy realizacji inwestycji kapitałowych. 
W ramach praktyki zawodowej zasiadała w organach nadzorczych spółek kapitałowych jako członek Rad Nadzorczych oraz prowadzi obsługę podmiotów na rynku early stage, współpracując przy wielu transakcjach i wejściach kapitałowych realizowanych w ramach obsługi funduszy inwestycyjnych.

Od 2014 roku pozostaje członkiem założycielem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu I Zrównoważonego Rozwoju, stowarzyszenia działającego przy Politechnice Śląskiej, które powstało z inicjatywy pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Specjalista ds. Administracyjnych

Magdalena Wybranowska

Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana od 2022 roku. W Kancelarii odpowiedzialna za kontakt z klientami, planowanie i koordynacja terminów procesowych, jak i terminarza spotkań oraz sprawy księgowo-administracyjne Kancelarii. Współodpowiedzialna za social-media Kancelarii.

Radca prawny

dr Łukasz Szuster

Dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Autor kilku publikacji z zakresu prawa upadłościowego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, karnego, w tym karnego skarbowego oraz podatkowego.

Radca prawny

Magdalena Sokołowska

Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w 2011r. W trakcie praktyki zawodowej ukończyła wiele kursów i szkoleń, m. in. certyfikowany kurs na „Specjalistę ds. Zamówień Publicznych”. Autorka wielu artykułów do czasopism prawniczych, współautorka bloga prawniczego oraz ekspert serwisu BiuraPrawne.com. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa transportu drogowego (polskie prawo przewozowe jak i spory powstałe na gruncie stosowania Konwencji CMR), prawa geologicznego i górniczego m. in. reprezentowanie, zarówno przedsiębiorców, jak i poszkodowanych ruchem zakładu górniczego, zamówienia publiczne m. in. analiza i weryfikacja dokumentów przetargowych, udział w komisjach przetargowych, opracowywanie SIWZ, prawo cywilne, w szczególności prawo rodzinne, prawo spadkowe, ustanawianie służebności przesyłu, jak i dochodzenie odszkodowań, prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo budowlane (reprezentacja klienta w sporach z Wykonawcami, Podwykonawcami).

Doktor nauk prawnych, prawnik

Grzegorz Nancka

Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Specjalista ds. BHP

Łukasz Lendzion

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku chemia. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy laureatami konkursu Orły Prawa To szczególna nagroda, którą otrzymują firmy świadczące usługi na najwyższym poziomie. Nagrodzone firmy to takie, które wychodzą poza szereg, stawiają na rozwój i satysfakcję klienta. Firmy, które cechuje pełen profesjonalizm. W związku z tym chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym klientom za zaufanie a naszym współpracownikom za trud i zaangażowanie każdego dnia. Dziękujemy!

Kancelaria Adwokacka Ożarowska, Bujak, Czekaj

Znajdziesz nas tutaj