ABC mediacji w sprawach cywilnych

ABC mediacji w sprawach cywilnych Mediacja w sprawach cywilnych w prawie polskim uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Jednakże należy wskazać, że poza kpc znalazły się także przepisy dot m.in: ✔️wpływu mediacji na przedawnienia roszczeń (art 123 kc), ✔️problematyki dot. kosztów mediacji oraz innych kosztów sądowych np. wynagrodzenie mediatorów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 […]

ABC mediacji w sprawach cywilnych Read More »