ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza. Obowiązki

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej  namy obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej przestrzegać praw konsumentów a także wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego. Należy również wskazać, że prowadząc działalność nierejestrowaną – jesteśmy „przedsiębiorcami” w świetle prawa cywilnego co oznacza,  że […]

ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza. Obowiązki Read More »