ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza. Obowiązki

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej  namy obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej przestrzegać praw konsumentów a także wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Należy również wskazać, że prowadząc działalność nierejestrowaną – jesteśmy „przedsiębiorcami” w świetle prawa cywilnego co oznacza,  że w relacjach z konsumentami jesteś traktowani jako przedsiębiorcy  z tego tytułu mamy obowiązki związane z m.in reklamacją, zwrotem, czy naprawą. Dotyczy to również praw konsumentów do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

Ponadto należy  pamiętać, że prowadząc działalność nierejestotwą  kwota miesięcznego przychodu – w żadnym miesiącu nie może przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Aby sprawdzić czy  czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, powinniśmy wziąć pod uwagę otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów bądź usług. Co ważne do przychodu nie zaliczamy wartości towarów, które zostały zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem). Tutaj należy wskazać, że do ustalania przychodu będzie służyć ewidencja sprzedaży.

Warto także wskazać, iż Jeśli przekroczymy miesięczny limit przychodu, to nasza działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Zatem od momentu przekroczenia limitu, mamy 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

~MR

#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/026