Domniemanie zgodności wpisu hipoteki a rzeczywisty stan może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym..

(orzeczenie SN o możliwości weryfikacji hipoteki SN 8.9 2021 III CZP 28/21) Czy domniemanie zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych  i hipotece (KWU) może być obalone wyłącznie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (na podstawie art. 10 KWU), czy też w […]

Domniemanie zgodności wpisu hipoteki a rzeczywisty stan może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.. Read More »