BLOG ABCadełko Prawa

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną

Przypominamy, że 15 września 2022 r.  uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co ważne oprócz istotnych zmian w CIT (m.in. zawieszenie przepisów o podatku minimalnym w latach 2022-2023) – przedłużyła także działanie Tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku. Przedłużenie działania tzw. „tarczy antyinflacyjnej oznacza, że utrzymane  zostają niższe stawki VAT dla …

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną Read More »

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK

Informujemy, że podmioty zatrudniające i nakłaniające do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) mogą zostać ukarane przez Państwową Inspekcję Pracy.  Należy wskazać, że od 4 czerwca br. Inspekcja Pracy uzyskała kompetencję do ścigania wykroczeń w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK. Co istotne od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnia do …

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK Read More »

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r., weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy wskazać, że na mocy tej ustawy, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników. art. 48 tej ustawy wskazuje nam, że  bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych …

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej Read More »

Składka zdrowotna od 1 lipca

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Co ważne sposób rozliczania w podatku dochodowym części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest inny w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym (opodatkowanie, o którym mowa w art. …

Składka zdrowotna od 1 lipca Read More »

Dofinansowanie do Żłobka

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czyli tzw. żłobkowe. Warto nadmienić, iż dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Należy wskazać, że mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze …

Dofinansowanie do Żłobka Read More »

Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje

Przypominamy, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego jeśli nawet złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o  500+ licząc od dnia urodzenia dziecka.  (Opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 roku, na dziecko urodzone w 2021 roku, również mogą …

Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje Read More »

Uwaga przedsiębiorcy! Zostały tylko 3 miesięcy na złożenie wniosku o tzw. postojowe

Przypominamy, że do 16 sierpnia br. przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.   Należy wskazać, iż 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć …

Uwaga przedsiębiorcy! Zostały tylko 3 miesięcy na złożenie wniosku o tzw. postojowe Read More »

Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”

Przypominamy, iż pracownik, który jest ojcem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka. Należy wskazać że w związku z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance) za urlop ojcowski dyrektywa uznaje …

Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance” Read More »

Obowiązki informacyjne, reklamowanie wyprzedaży, oraz posługiwania się opiniami o produktach

Ważne informacje o unijnej dyrektywie „Omnibus”   Zgodnie z unijną dyrektywą platformy internetowe będą mieć też obowiązek przekazywania konsumentom jasnych informacji o tym, jakie obowiązki ma względem nich sprzedający i sama platforma m.in. w zakresie zwrotów czy reklamacji. Ponadto dyrektywa wprowadza obowiązek informowania  konsumenta, dlaczego korzystając z wyszukiwarki bądź platformy widzi towary czy oferty w …

Obowiązki informacyjne, reklamowanie wyprzedaży, oraz posługiwania się opiniami o produktach Read More »

Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych

Od 1 czerwca br. wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych. Zatem świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi 746 zł. Natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej czy rodzinnym domu dziecka świadczenie to będzie wynosiło 1189 zł miesięcznie …

Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych Read More »