Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Rada Ministrów przyjęła 8 września objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz spłaty tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Należy wskazać, że projekt ustawy wskazuje, że kredyt bez wkładu własnego będzie specjalnym mieszkaniowym kredytem hipotecznym udzielonym przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt hipoteczny bez […]

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego Read More »