Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.!

Przypominamy, że 31 marca br. mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za rok 2020, przez jednostki, których rok obrotowy jest roku kalendarzowemu. Przypominamy również, że obowiązek złożenia sprawozdania finansowego mają podmioty, które są zobowiązane zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowości oraz te podmioty, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. […]

Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.! Read More »