Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.!

Przypominamy, że 31 marca br. mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za rok 2020, przez jednostki, których rok obrotowy jest roku kalendarzowemu.

Przypominamy również, że obowiązek złożenia sprawozdania finansowego mają podmioty, które są zobowiązane zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowości oraz te podmioty, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Należy wskazać, że w tym przypadku obowiązek sprawozdania może obejmować także  sporządzenia sprawozdania finansowego zobligowane są podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Z tego wynika, że obowiązek sporządzenia sprawozdania może obejmować zarówno spółki funkcjonujące jako osoby prawne, jednoosobowe firmy oraz spółki osób fizycznych prowadzące pełną księgowość.
Warto nadmienić, że dane sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Dane ze sprawozdań również wykorzystywane są do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa.
Na koniec warto nadmienić, że Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie złożenia sprawozdań finansowych dla organizacji non-profit, których działalność opiera się na wolontariacie czy pracy społecznej.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że niebawem projekt na stronie Ministerstwa zostanie opublikowany projekt w tej sprawie.
~MR.