Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż Polskie przepisy o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) dotyczące odliczenia podatku związanego z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jak podaje Polska Agencja Prasowa zgodnie z orzeczeniem TSUE „Artykuły 167 i 178  dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu […]

Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE Read More »