Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż Polskie przepisy o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) dotyczące odliczenia podatku związanego z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa zgodnie z orzeczeniem TSUE „Artykuły 167 i 178  dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”

Należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE zajmował się wnioskiem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach, który to Sąd  rozpatruje spór podatnika z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odliczenia podatku od wartości dodanej o podatku od towarów i usług (VAT)  naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Co ważne Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza konieczność do nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
* Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie prejudycjalnej ➡️ C-895/19 A.
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #bizesinfostrada #wyrok #TSUE #zmiany w prawie