Zatrudnienia dziecka – przypomnienie ważnych informacji

Przepis regulujący zatrudnienie dzieci wskazany został w artykule 304(5) kodeksu pracy. Należy wskazać, że w artykule tym zostały uregulowane szczegółowe warunki oraz zasady wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. Jednakże przepis ten dopuszcza wykonywanie pracy/ innych zajęć zarobkowych przez dziecko, ale wyłącznie na rzecz podmiotu, który prowadzi […]

Zatrudnienia dziecka – przypomnienie ważnych informacji Read More »