Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271).   Zgodnie z jego przepisami pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 (SARS-Cov-2) lub nie przeszedł […]

Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje Read More »