PRAWO PRZEDSIĘBIORCY

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną

Przypominamy, że 15 września 2022 r.  uchwalona została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co ważne oprócz istotnych zmian w CIT (m.in. zawieszenie przepisów o podatku minimalnym w latach 2022-2023) – przedłużyła także działanie Tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku. Przedłużenie działania tzw. „tarczy antyinflacyjnej oznacza, że utrzymane  zostają niższe stawki VAT dla […]

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przedłuża Tarcze Antyinflacyjną Read More »

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK

Informujemy, że podmioty zatrudniające i nakłaniające do rezygnacji z oszczędzania w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) mogą zostać ukarane przez Państwową Inspekcję Pracy.  Należy wskazać, że od 4 czerwca br. Inspekcja Pracy uzyskała kompetencję do ścigania wykroczeń w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK. Co istotne od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnia do

Nowe uprawnienia PIP w aspekcie PPK Read More »

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r., weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Należy wskazać, że na mocy tej ustawy, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników. art. 48 tej ustawy wskazuje nam, że  bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej Read More »

Składka zdrowotna od 1 lipca

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Co ważne sposób rozliczania w podatku dochodowym części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest inny w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym (opodatkowanie, o którym mowa w art.

Składka zdrowotna od 1 lipca Read More »

Uwaga przedsiębiorcy! Zostały tylko 3 miesięcy na złożenie wniosku o tzw. postojowe

Przypominamy, że do 16 sierpnia br. przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.   Należy wskazać, iż 16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć

Uwaga przedsiębiorcy! Zostały tylko 3 miesięcy na złożenie wniosku o tzw. postojowe Read More »

Obowiązki informacyjne, reklamowanie wyprzedaży, oraz posługiwania się opiniami o produktach

Ważne informacje o unijnej dyrektywie „Omnibus”   Zgodnie z unijną dyrektywą platformy internetowe będą mieć też obowiązek przekazywania konsumentom jasnych informacji o tym, jakie obowiązki ma względem nich sprzedający i sama platforma m.in. w zakresie zwrotów czy reklamacji. Ponadto dyrektywa wprowadza obowiązek informowania  konsumenta, dlaczego korzystając z wyszukiwarki bądź platformy widzi towary czy oferty w

Obowiązki informacyjne, reklamowanie wyprzedaży, oraz posługiwania się opiniami o produktach Read More »

Nowe terminy składania sprawozdań za 2021 rok

Przypominamy, że od 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).  

Nowe terminy składania sprawozdań za 2021 rok Read More »

Nowelizacja KSH od 9.02.2022

Informujemy, że 9 lutego 2022 r. Sejm RP przyjął nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać że elementem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu regulacji prawa holdingowego, które regulują relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi Nowelizacja ma także na celu uwzględnienie interesu wierzycieli, członków organów, a także drobnych wspólników lub akcjonariuszy

Nowelizacja KSH od 9.02.2022 Read More »

Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271).   Zgodnie z jego przepisami pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 (SARS-Cov-2) lub nie przeszedł

Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje Read More »

Od września br. zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Informujemy, że na stronie Prezydenta RP została udostępniona informacja o zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać, że ustawa przewiduje zmiany w zakresie: ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, usprawnienia obsługi

Od września br. zmiany w ubezpieczeniach społecznych Read More »