ozarowska

Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż Polskie przepisy o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) dotyczące odliczenia podatku związanego z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jak podaje Polska Agencja Prasowa zgodnie z orzeczeniem TSUE „Artykuły 167 i 178  dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu […]

Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE Read More »

Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.!

Przypominamy, że 31 marca br. mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za rok 2020, przez jednostki, których rok obrotowy jest roku kalendarzowemu. Przypominamy również, że obowiązek złożenia sprawozdania finansowego mają podmioty, które są zobowiązane zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowości oraz te podmioty, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.! Read More »