spis powszechny

Kary a Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Niedawno wspominaliśmy, o Narodowym Spisie Powszechnym, który rozpoczął się od 1 kwietnia br. Czas teraz wspomnieć o karze, której będziemy podlegać jeżeli odmówimy wykonania obowiązku statystycznego lub udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznycznym. Kary związane z tegorocznym spisem powszechnemym zawarte zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej […]

Kary a Narodowy Spis Powszechny 2021 r. Read More »

Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Informujemy, że od jutra 1kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny, który potrawa do 30 czerwca 2021 r. Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat. Główny Urząd Statystyczny w ramach spisu pyta nas o:  *płeć; * wiek; *adres zamieszkania; *stan cywilny; *kraj urodzenia; *kraj posiadanego obywatelstwa. *bieżący status aktywności *zawodowej – pracujący, bezrobotni,

Narodowy Spis Powszechny 2021 r. Read More »