Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Informujemy, że od jutra 1kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny, który potrawa do 30 czerwca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat.
Główny Urząd Statystyczny w ramach spisu pyta nas o: 
*płeć;
* wiek;
*adres zamieszkania;
*stan cywilny;
*kraj urodzenia;
*kraj posiadanego obywatelstwa.
*bieżący status aktywności *zawodowej – pracujący, bezrobotni, *bierni zawodowo;
*lokalizacja miejsca pracy;
*rodzaj działalności zakładu pracy;
*zawód wykonywany;
*status zatrudnienia;
*wymiar czasu pracy;
*rodzaj źródła utrzymania osób;
*rodzaje pobieranych świadczeń,
*poziom wykształcenia,
*samoocene niepełnosprawności;
*prawne orzeczenie o *niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
*stopień niepełnosprawności;
*grupy schorzeń powodujące *trudności w wykonywaniu *codziennych czynności.
*okres zamieszkania w obecnej *miejscowości;
*miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
*miejsce zamieszkania rok przed spisem;
*fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
*rok przyjazdu /powrotu do Polski;
*miejsce zamieszkania za granicą – *kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
*kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
*narodowość – przynależność *narodowa lub etniczna;
*język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
*wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
*stopień pokrewieństwa z *reprezentantem gospodarstwa domowego;
*tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
*rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
*stan zamieszkania mieszkania;
*własność mieszkania;
*liczba osób w mieszkaniu;
*powierzchnia użytkowa mieszkania;
*liość izb w mieszkaniu;
*wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
*rodzaj stosowanego paliwa do *ogrzewania mieszkania;
tytuł prawny zamieszkiwania *mieszkania przez gospodarstwo domowe;
*rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
*stan zamieszkania budynku;
*wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
*powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
*ilość izb w budynku;
*własność budynku;
*liczba mieszkań w budynku;
*rok wybudowania budynku.
Należy wskazać, że obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe oraz czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach czy innych zamieszkałych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, a także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania.
Obowiązkiem spisu także są objęte budynki, mieszkania, obiekty zbiorowe, zakwaterowania oraz inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Jak się spisać? ( metody przeprowadzania spisu) 

 
Samospis internetowy: odbywa sie jak każdy inny spis powszechny w wyznaczonym terminie. Respondenci na  własnych urządzeniach elektronicznych uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji która będzie  dostępna  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Co ważne każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym.
Aplikacja także wskazuje, czy respondent prawidłowo wypełnia wskazane rubryki.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń czy Internetu), ustawa  zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu. Do podmiotów tych należą;
*urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,urzędy wojewódzkie,
*urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne,
*urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
* urzędy wojewódzkie,
obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
*gminne jednostki organizacyjne.
Warto również nadmienić, że lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie  opublikowana  Głównego Urzędu Statystycznego oraz stronie spisu.
Także w uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpi problem z wypełnieniem formularza elektronicznego rachmistrzowie będą się z nami kontaktowali  telefonicznie lub osobiście, aby pomóc nam dopełnieniu obowiązku spisowego.
* Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio realizowany  przez  wywiad telefoniczny wspierany przez  programem komputerowy (CATI) lub
wywiad bezpośredni prowadzony  przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)
*Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo będzie realizowany przez rachmistrza spisowego.
*Wywiad bezpośredni przeprowadzony będzie przez rachmistrza spisowego, który będzie  rejestrować odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które będzie wyposażone w oprogramowanie odpowiednie dla  przeprowadzenia spisu.
Należy wskazać, że obie metody, wywiad telefoniczny oraz wywiad  bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.
Dlatego wobec każdego respondenta będzie dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda.
Spisy powszechne w Polsce dostarczają kluczowych informacji statystycznych o demografii Polski.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o Narodowym Spisie Powszechnym zachęcamy do zapoznania się  https://spis.gov.pl/ustawa-o-nsp/
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #narodowyspispowszechny #2021