MAŁY ZUS PLUS – ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2021 R.

MAŁY ZUS PLUS – ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2021 R. Uprzywilejowania dotyczącego opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający podstawowe warunki: 1. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł. 2. Działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym działała i była zarejestrowana przez przynajmniej 60 […]

MAŁY ZUS PLUS – ZGŁOSZENIA DO 1 LUTEGO 2021 R. Read More »