urlop macierzyński

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje

Przypominamy, że  sierpnia 2022 roku Polska zobowiązana jest do wdrożyć  życie dyrektywę work-life balance co wiąże się  ze zmianami w urlopach przysługujących rodzicom z racji opieki nad dzieckiem. Należy przypomnieć, że zgodnie z kodeksem prawa pracy z racji opieki nad dzieckiem przysługują urlopy takie jak: Urlop macierzyński, który wynosi   20 tygodni – w przypadku urodzenia […]

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje Read More »

Pracownicze prawa kobiet w aspekcie urlopu macierzyńskiego- etat i działalność

Urlop macierzyński jest odpłatnym okresem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.  Z reguły jest urlopem przysługującym pracownicy, która urodziła dziecko aby zapewnić regenerację sił po odbytym porodzie. Celem urlopu jest również zapewnienie opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia w celu jego adaptacji w rodzinie. Kwestie urlopu macierzyńskiego reguluje kodeks pracy. Natomiast sam wymiar urlopu zależny

Pracownicze prawa kobiet w aspekcie urlopu macierzyńskiego- etat i działalność Read More »