PRAWO RODZINNE

Dofinansowanie do Żłobka

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czyli tzw. żłobkowe. Warto nadmienić, iż dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Należy wskazać, że mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze […]

Dofinansowanie do Żłobka Read More »

Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje

Przypominamy, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego jeśli nawet złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o  500+ licząc od dnia urodzenia dziecka.  (Opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 roku, na dziecko urodzone w 2021 roku, również mogą

Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje Read More »

Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”

Przypominamy, iż pracownik, który jest ojcem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka. Należy wskazać że w związku z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance) za urlop ojcowski dyrektywa uznaje

Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance” Read More »

Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych

Od 1 czerwca br. wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych. Zatem świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi 746 zł. Natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej czy rodzinnym domu dziecka świadczenie to będzie wynosiło 1189 zł miesięcznie

Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych Read More »

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje

Przypominamy, że  sierpnia 2022 roku Polska zobowiązana jest do wdrożyć  życie dyrektywę work-life balance co wiąże się  ze zmianami w urlopach przysługujących rodzicom z racji opieki nad dzieckiem. Należy przypomnieć, że zgodnie z kodeksem prawa pracy z racji opieki nad dzieckiem przysługują urlopy takie jak: Urlop macierzyński, który wynosi   20 tygodni – w przypadku urodzenia

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje Read More »

Projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej

Informujemy, że Rząd przyjął projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej. Oznacza to, że w systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i tych, które przybyły do Polski bez opieki. Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Co ważne system dotyczyć będzie

Projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej Read More »

Prawo Babci i Dziadka – ważne informacje

Z okazji Dnia Babci i Dziadka chcielibyśmy wszystkim dziadkom życzyć zdrowia i wszelkiej pomyślności a przy okazji przypomnieć jaką role pełnią w rodzinie. Gotowi Mianowicie nie każdy z nas wie, że polskie prawo daje wiele uprawnień babciom i dziadkom. Należą do nich: prawo do kontaktów z wnukami. Dziadkowie, którym odmawia się lub ogranicza prawo do

Prawo Babci i Dziadka – ważne informacje Read More »

Zmiany świadczeniach 500+

Informujemy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Została podpisana przez Prezydenta. Wskazana powyżej ustawa zakłada m.in. przeniesienie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do ZUS. Ponadto wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez internet, a środki pieniężne, ze świadczenia będą wypłacane jedynie w formie bezgotówkowej na

Zmiany świadczeniach 500+ Read More »

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie!

Informujemy, że w piątek – 17 września br.  w Sejmie nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Należy wskazać, że zadaniem projektu jest wprowadzenie nowych świadczeń finansowanych dla rodzin z dziećmi (12 tys. zł  na drugie i kolejne dziecko, które ma zwiększyć wsparcie systemu opieki nad dziećmi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie! Read More »

Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom – nie w trybie uproszczonym – Orzeczenictwo Sądu Najwyższego

Informujemy, że sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym – brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zacznijmy od tego, iż 6 kwietnia 2020 r.  Sąd Okręgowy w Poznaniu zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: Czy sprawa

Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom – nie w trybie uproszczonym – Orzeczenictwo Sądu Najwyższego Read More »