PRAWO RODZINNE

Urodzenie dziecka w 2021 – przysługujące świadczenia

1. Becikowe    Należy wskazać, że becikowe nie przysługuje wszystkim rodzicom. Aby otrzymać wsparcie, trzeba  spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922 zł. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Trzeba pamięć, że do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka niezbędny jest wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin …

Urodzenie dziecka w 2021 – przysługujące świadczenia Read More »

SIŁA MEDIACJI- Mediacje Rodzinne

ABC mediacji w sprawach rodzinnych Jak już wcześniej wspominaliśmy startujemy z nowym cyklem „siła mediacji”. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy od mediacji rodzinnych. Mediacja z zakresu spraw rodzinnych jest sposobem na rozwiązanie konfliktów między małżonkami, rodzicami małoletnich dzieci, sprawy rodzinne dot. rozwodu między małżonkami, podziału majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi. Celem mediacji jest umożliwienie stronom konfliktu …

SIŁA MEDIACJI- Mediacje Rodzinne Read More »

A- alimenty

Alimenty z łac. alimentium, pokarm, alere, żywić, karmić. Jak podaje definicja alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku środków utrzymania oraz w miarę potrzeby do których należy również obowiązek …

A- alimenty Read More »

ADOPCJA

Adopcja od łac.. adoptio oznacza przybranie, usynowienie. W skrócie adopcja to uznanie dziecka innych rodziców, z którym nie mamy więzi biologicznej. Adopcja powinna mieć nie tylko wymiar psychlogiczny, ale także prawny, ponieważ powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców powinny być tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno …

ADOPCJA Read More »