mediacje

Notka na dziś! 21 października 2021- Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przypominamy jej kluczowe znaczenie w aspekcie rozwiązywania konfliktu, konstruktywnego zarządzania konfliktem oraz dojścia do porozumienia między stronami.  Celem mediacji jest pomoc stronom będącym w konflikcie w osiągnięciu obustronnie korzystnego porozumienia w sprzecznych kwestiach. Warto pamiętać, że mediacja jest przede wszystkim procesem dobrowolnym oraz poufnym. Mediacja przed wszystkim polega na usprawnieniu […]

Notka na dziś! 21 października 2021- Międzynarodowy Dzień Mediacji Read More »

ABC mediacji w sprawach cywilnych

ABC mediacji w sprawach cywilnych Mediacja w sprawach cywilnych w prawie polskim uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Jednakże należy wskazać, że poza kpc znalazły się także przepisy dot m.in: ✔️wpływu mediacji na przedawnienia roszczeń (art 123 kc), ✔️problematyki dot. kosztów mediacji oraz innych kosztów sądowych np. wynagrodzenie mediatorów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20

ABC mediacji w sprawach cywilnych Read More »

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, czyli koniec z luką płacową – Założenia Komisji Europejskiej

Z okazji międzynarodowego dnia kobiet  zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. likwidacji luki płacowej. Wychodzimy z założenia, że nawet najlepsze życzenia bez czynnego działania niestety nic nie znaczą.. A w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na gruncie zawodowym nadal jest dużo do zmian. W związku z powyższym zachęcamy do poniższej krótkiej lektury.‍ Koniec

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, czyli koniec z luką płacową – Założenia Komisji Europejskiej Read More »

SIŁA MEDIACJI- Mediacje Rodzinne

ABC mediacji w sprawach rodzinnych Jak już wcześniej wspominaliśmy startujemy z nowym cyklem „siła mediacji”. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy od mediacji rodzinnych. Mediacja z zakresu spraw rodzinnych jest sposobem na rozwiązanie konfliktów między małżonkami, rodzicami małoletnich dzieci, sprawy rodzinne dot. rozwodu między małżonkami, podziału majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi. Celem mediacji jest umożliwienie stronom konfliktu

SIŁA MEDIACJI- Mediacje Rodzinne Read More »

Masz prawo DO MEDJACJI

Zaczynamy Wprowadzenie do mediacji Celem mediacji jest pomoc stronom będącym w konflikcie w osiągnięciu korzystnego porozumienia w sprzecznych kwestiach. Mediacja jest przede wszystkim procesem dobrowolnym oraz poufnym, który polega na usprawnieniu komunikacji między stronami a także na rozważaniu wszelkich możliwych sposobów rozwiązywania sporów. Głównym zadaniem mediatora jest takie pokierowanie postępowaniem mediacyjnym, aby to strony, dobrowolnie,

Masz prawo DO MEDJACJI Read More »