Notka na dziś! 21 października 2021- Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przypominamy jej kluczowe znaczenie w aspekcie rozwiązywania konfliktu, konstruktywnego zarządzania konfliktem oraz dojścia do porozumienia między stronami. 🤓🤝🤓⬇️

Celem mediacji jest pomoc stronom będącym w konflikcie w osiągnięciu obustronnie korzystnego porozumienia w sprzecznych kwestiach.

Warto pamiętać, że mediacja jest przede wszystkim procesem dobrowolnym oraz poufnym. Mediacja przed wszystkim polega na usprawnieniu komunikacji między stronami a także na rozważaniu wszelkich możliwych sposobów rozwiązywania sporów. Mediator tak powiem kierować postępowaniem mediacyjnym, aby to strony dobrowolnie, same wypracowały satysfakcjonujące ich porozumienie, dostarczając sobie na przyszłość cennych wzorców rozwiązywania konfliktów w podobnych sytuacjach.

KORZYŚCI Z  MEDIACJI:

  • Prawidłowo przeprowadzone postępowanie mediacjyjne pozwala stronom poprawić swoje dotychczasowe relacje przy jednoczesnym zatrzymaniu eskalacji konfliktu.
  • Mediacje umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku obu stronom konfliktu.
  • Mediacja sprzyja wzajemnym zrozumieniu potrzeb własnych oraz drugiej strony przy jednoczesnym ustaleniu wzajemnych kompromisów.
Mediacja jest także szybką, tanią metodą rozwiązywania sporów w formie dobrowolnego, polubownego porozumienia stron.
Warto nadmienić, że ugoda stron zawrta przed mediatorem a następnie zatwierdzona przez sąd jest tak samo ważna jak ugoda zawarta przed sądem.
Co ważne w dobie pandemii COVID-19 mediacje również są przeprowadzane on-line uwzględnieniem takich samych zasad przeprowadzania postępowań mediacjyjnych jak w mediacjach stacjonarnych.
Więcej szczegółowych informacji na temat mediacji znajdą Państwo na na stronie internetowej https://diametor.pl/
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska
#mediacje #miedzynarodowydzienmediacji
#diametor