Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, czyli koniec z luką płacową – Założenia Komisji Europejskiej

Z okazji międzynarodowego dnia kobiet  zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. likwidacji luki płacowej.

Wychodzimy z założenia, że nawet najlepsze życzenia bez czynnego działania niestety nic nie znaczą.. A w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na gruncie zawodowym nadal jest dużo do zmian. W związku z powyższym zachęcamy do poniższej krótkiej lektury.👩💻👇

Koniec z luką płacową – Komisja Europejska będzie walczyć o równe płace kobiet i mężczyzn.

Komisja Europejska zaproponowała, aby firmy zaczęły ujawniać różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami.  Według danych przygotowanych przez Komisję Europejską kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio aż 14% mniej niż mężczyźni. W związku z powyższym Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązku przedstawienia  w ogłoszeniach o pracę informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale.  Według tej propozycji pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 osób zobowiązani zostaliby do sporządzenia sprawozdań dotyczących różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Tutaj należy wskazać, że również w Polsce projekt ustawy ograniczający lukę płacową przygotował Kongres Kobiet a Konfederacja Lewiatan wskazała, aby  projektem zajęła się Rada Dialogu Społecznego.

Kongres Kobiet, w projekcie zakłada że pracodawcy  powinni zostać zobowiązani do sporządzenia  przekazywania rocznego sprawozdania o procentowej różnicy w wysokości wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn. Sprawozdanie miałaby zostać sporządzone i przykazane najpóźniej do 31 marca każdego roku. Co ważne według projektu obowiązek dotyczyć miałby Obowiązek ten dotyczyć miałby informacji o wynagrodzeniach uzyskanych z umowy o pracę. Warto również wskazać, że projekt zakłada także, że jeżeli ze sprawozdań na poziomie zakładu pracy będzie instniała lula płacowa, to pracodawcy zobowiązani będą przygotować plan naprawczy.

Zachęcamy także do zapoznania ze szczegółowymi założeniami powyższego projektu Komisji Unii Europejskiej.
My natomiast bez względu na dzień kobiet będziemy w tym aspekcie śledzić nowe rządowe oraz pozarządowe inicjatywy dotyczące ograniczenia,
likwidacji luki płacowej na gruncie krajowym oraz międzynarodowym i będziemy Was o tym informować w social-mediach Kancelarii.
😊