Masz prawo DO MEDJACJI

Zaczynamy☺️ Wprowadzenie do mediacji 🤝

Celem mediacji jest pomoc stronom będącym w konflikcie w osiągnięciu korzystnego porozumienia w sprzecznych kwestiach. Mediacja jest przede wszystkim procesem dobrowolnym oraz poufnym, który polega na usprawnieniu komunikacji między stronami a także na rozważaniu wszelkich możliwych sposobów rozwiązywania sporów. Głównym zadaniem mediatora jest takie pokierowanie postępowaniem mediacyjnym, aby to strony, dobrowolnie, same wypracowały satysfakcjonujące ich porozumienie. W ten sposób wypracowywane są wzorce rozwiązywania konfliktów w podobnych sytuacjach.

KORZYŚCI Z MEDIACJI:

✔️ Prawidłowo przeprowadzone postępowanie mediacyjne pozwala stronom poprawić swoje dotychczasowe relacje przy jednoczesnym zatrzymaniu eskalacji konfliktu.
✔️ Mediacje umożliwiają zachowanie korzystnego wizerunku dla obu stron konfliktu.
✔️ Mediacja sprzyja wzajemnym zrozumieniu potrzeb własnych oraz drugiej strony przy jednoczesnym ustaleniu wzajemnych kompromisów.
✔️ Mediacja jest także szybką i tanią metodą rozwiązywania sporów.
Warto nadmienić, że ugoda stron zawarta przed mediatorem a następnie zatwierdzona przez sąd jest tak samo ważna jak ugoda zawarta przed sądem. Co ważne w dobie pandemii COVID-19 mediacje przeprowadzane są również on-line z uwzględnieniem takich samych zasad przeprowadzania postępowań mediacyjnych jak w mediacjach stacjonarnych.
Więcej szczegółowych informacji na temat mediacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://diametor.pl/