POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna od 1 lipca

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Co ważne sposób rozliczania w podatku dochodowym części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest inny w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym (opodatkowanie, o którym mowa w art. […]

Składka zdrowotna od 1 lipca Read More »

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polskim Ładzie

Nowelizacja ustaw o podatku od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład, między innymi wprowadza szereg zmian oraz ulg dla przedsiębiorców. Należy przypomnieć, że w Polskim Ładzie zmiany dotyczą: nowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów i członków zarządu, która wynosiła 9%, przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT – wysokość

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polskim Ładzie Read More »

Minimalne wynagrodzenie 2022

Monika Rogala 11:16 (2 godziny temu) do mnie, Marlena, Dr Informujemy, że minimalne wynagrodzenie 2022 r. wynosi 3010,00 zł brutto. Należy wskazać, że jest  to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Co ważne od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. (Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku). Warto także wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2022 Read More »

Spółka Holidnogowa – Polski Ład

Informujemy, że Przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają nowe pojęcie spółki holdingowej. Co ważne głównym warunkiem skorzystania z tej formy prawnej będzie posiadanie na podstawie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej minimum przez 1 rok. Ponadto spółka holdingowa nie może być spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową, ponieważ przepisy

Spółka Holidnogowa – Polski Ład Read More »