Składka zdrowotna od 1 lipca

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.

Co ważne sposób rozliczania w podatku dochodowym części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest inny w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym (opodatkowanie, o którym mowa w art. 30c ustawy o PIT), inny również w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz inny w przypadku opodatkowania kartą podatkową.
Zmienione od 1 lipca 2022 r. przepisy dotyczące rozliczania części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Należy wskazać, że podatnik decyduje o sposobie, w jaki skorzysta z rozliczenia składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Ponadto podatnik może przysługujący limit w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, odliczyć od dochodu, albo limit wykorzystać w ten sposób, że w części kwota limitu zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i w części odliczona od dochodu.
Co ważne 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy, którzy nie rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, będą mieć możliwość skorzystać z częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy na stawce liniowej będą mogli pomniejszyć dochód o zapłacone składki, ale nie więcej niż o 8,7 tys. zł rocznie. Ponadto rozliczający się podatkiem zryczałtowanym będą mogli odliczyć od przychodu do 50 proc. zapłaconych składek, zaś opłacający podatek z wykorzystaniem karty podatkowej będą mogli odliczyć 19 proc. zapłaconej składki. Ustawa pozwala  przedsiębiorcom, którzy na początku roku jako metodę rozliczenia wybrali ryczałt lub stawkę liniową, na ponowny wybór metody opodatkowania.
Warto przypomnieć, że składka zdrowotna jest rozliczana w podatku liniowym w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, zarówno w przypadku zaliczenia składki do kosztów uzyskania przychodów, jak i jej odliczenia od dochodu.
Wskazane zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw – rok 2022 poz. 1265.
⬇️⬇️⬇️👨‍💻👩‍💻