Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polskim Ładzie

Nowelizacja ustaw o podatku od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład, między innymi wprowadza szereg zmian oraz ulg dla przedsiębiorców.

Należy przypomnieć, że w Polskim Ładzie zmiany dotyczą:
  • nowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów i członków zarządu, która wynosiła 9%,
  • przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT – wysokość składki będzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.
  • nowej składki zdrowotnej 9% od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej,
  • wyłączenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co w praktyce będzie oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymiaru dla wszystkich opłacających składkę).
Należy także nadmienić, że do zmian należą również przepisy o podatku od przychodu wielkich korporacji (spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe), które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej. Co ważne wprowadzone są zmiany w przepisach dotyczących terminów rozliczania ulg podatkowych, estońskiego CIT oraz rezydencji podatkowej.
Wprowadzone zmiany w w życie od 1 stycznia 2022 r.
MR
#PolskiŁad #kancelariaadwokacka #ozarowska #prawogospodarcze #jednoosobowa #działalnnośc gospodarcza