Minimalne wynagrodzenie 2022

Monika Rogala

11:16 (2 godziny temu)

do mnieMarlenaDr
Informujemy, że minimalne wynagrodzenie 2022 r. wynosi 3010,00 zł brutto. Należy wskazać, że jest  to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Co ważne od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. (Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku).

Warto także wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej – jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wynosi 13,91 zł. Warto także nadmienić, że minimalna wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku wynosi więc 1772,68 zł. Co ważne tym przypadku także nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy.
Natomiast koszty pracodawcy związane ze składkami w 2022 r. wynoszą 616,47 zł miesięcznie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
~MR