admin

A- alimenty

Alimenty z łac. alimentium, pokarm, alere, żywić, karmić. Jak podaje definicja alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku środków utrzymania oraz w miarę potrzeby do których należy również obowiązek …

A- alimenty Read More »

BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna /osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrole nad wnioskodawcą (klienta) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności faktycznych lub prawnych, umożliwiając, wywieranie) (należy podkreślić, ze mamy na myśli wywieranie decydującego wpływu) na czynności czy działania podejmowane przez wnioskodawcę (klienta). Przez słowo klient rozumiemy konkretny podmiot weryfikowany przez podmioty, które  …

BENEFICJENT RZECZYWISTY Read More »

Mały ZUS dla firm. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców ?!

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest informacja dotycząca dochodów firmy a mianowicie jeżeli miesięczny dochód firmy nie przekroczy 6 tysięcy a przychody firmy nie przekroczą 10 tys. To w praktyce będzie to wyglądać następująco : przedsiębiorca, którego przeciętny obchód miesięczny wynosi np. 2 800 zł w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenie społeczne 442, 96 zł …

Mały ZUS dla firm. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców ?! Read More »

Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

Nowy Rok a z nim zmiany w prawie ! Zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet„- Nieznajomość  prawa szkodzi” przypominamy o Nowelizacji Postępowania Cywilnego, która miła miejsce jeszcze w 2019 r. Ale większość przepisów wejdzie w życie w 2020 r.  Oto dekalog KPC z najważniejszymi zmianami, które wprowadziła nowelizacja. Koniec z doręczeniami przez awizo!  Należy …

Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego Read More »

ADOPCJA

Adopcja od łac.. adoptio oznacza przybranie, usynowienie. W skrócie adopcja to uznanie dziecka innych rodziców, z którym nie mamy więzi biologicznej. Adopcja powinna mieć nie tylko wymiar psychlogiczny, ale także prawny, ponieważ powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców powinny być tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno …

ADOPCJA Read More »