Mały ZUS dla firm. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców ?!

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest informacja dotycząca dochodów firmy a
mianowicie jeżeli miesięczny dochód firmy nie przekroczy 6 tysięcy a przychody firmy nie przekroczą
10 tys. To w praktyce będzie to wyglądać następująco : przedsiębiorca, którego przeciętny obchód
miesięczny wynosi np. 2 800 zł w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenie społeczne 442, 96 zł
plus obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne. To jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w
2020 r. (bez ubezpieczenia zdrowotnego) wyniesie 549, 34 zł.


Kolejną istotną informacją jest również ta, że obniżona w 2019 r. z 15 do 9 % stawka podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) obejmie większa liczbę firm, gdyż limit przychodów
uprawniający do obniżenia zostanie podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Także zostanie
podniesiony limit przychodów, do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczyć Podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT). Granica będzie podniesiona z 250 tys euro do 1 mln euro rocznych
przychodów. Należy także wskazać, że w przyszłości próg zastosowania ryczałtu ma wzrosnąć do 2
mln euro.

Trzeba pamiętać, że ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tys zostanie bez
zmian i składki będą rozliczane będą jak dotąd.
Kolejna nowość to „Pakiet Przyjazne Prawo”, to m.in. szereg rozwiązań, które mają ułatwić
prowadzenie firmy. Np. w sytuacji w której, przedsiębiorca popełnia błąd za który grozi m.in. kara
pieniężna to od teraz od nowego roku nie otrzyma kary a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany
do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Prawo to obejmie
przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) Będzie obowiązywać przez rok od podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub
ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności
gospodarczej.

Należy również wspomnieć, że ustawa, która od 1 października zmniejsza stawkę PIT z 18 do 17%,
która oprócz zatrudnionych czy emerytów dotyczy także przedsiębiorców prowadzących własną
działalność gospodarczą nie wchodzi w skład pakietu.

Na koniec należy również dodać, że od 1 stycznia 2020 r. wykonywanie rzemiosła będzie możliwe
przez spółkę komandytowo-akcyjną, jawną, a także jednoosobową spółkę kapitałową.
~MR