admin

ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza. Obowiązki

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowanej  namy obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej przestrzegać praw konsumentów a także wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego. Należy również wskazać, że prowadząc działalność nierejestrowaną – jesteśmy „przedsiębiorcami” w świetle prawa cywilnego co oznacza,  że …

ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza. Obowiązki Read More »

ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany we własnym imieniu. Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Co żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności …

ABC Nierejestrowna działalność gospodarcza Read More »

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polskim Ładzie

Nowelizacja ustaw o podatku od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład, między innymi wprowadza szereg zmian oraz ulg dla przedsiębiorców. Należy przypomnieć, że w Polskim Ładzie zmiany dotyczą: nowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów i członków zarządu, która wynosiła 9%, przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT – wysokość …

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polskim Ładzie Read More »

Minimalne wynagrodzenie 2022

Monika Rogala 11:16 (2 godziny temu) do mnie, Marlena, Dr Informujemy, że minimalne wynagrodzenie 2022 r. wynosi 3010,00 zł brutto. Należy wskazać, że jest  to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Co ważne od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. (Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku). Warto także wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie …

Minimalne wynagrodzenie 2022 Read More »

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od stycznia 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku (wpływ na inne świadczenia dla pracowników) Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. będzie wynosić 3010 zł, to o 210 zł więcej w stosunku do najniższego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł. Co ważne  wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia powoduje zmianę wysokości: minimalnego wynagrodzenia za przestój, …

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od stycznia 2022 r. Read More »

Ochrona pracowników w okresie zimowym

Przypominamy, że według obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okres zimowy w Polsce rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 marca.  Należy podkreślić, w ciągu tych kilku miesięcy spoczywają na pracodawcy dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony pracowników wykonujących pracę w obniżonych temperaturach, jak również odpowiedniego zabezpieczenia firmy i terenów do niej należących. Co ważne …

Ochrona pracowników w okresie zimowym Read More »

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP

Informujemy, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać, że zmiany zaostrzają niektóre z kar za wykroczenia drogowe, wprowadzają nowe wykroczenia. Ponadto  przewidziane jest również  przyznanie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym i powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych oraz rodzajem popełnianych wykroczeń. …

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta RP Read More »

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany od stycznia 2022 r.

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Należy wskazać, iż dotyczas zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (o których mowa …

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany od stycznia 2022 r. Read More »

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w zacznie obowiązywać już od 17 grudnia 2021 r.

Sygnalista (ang. whisteblower) to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że status sygnalisty uzyska osoba, która dokonuje zgłoszenia różnego rodzaju nieprawidłowości, które powinny mieć oparcie w faktach, a które będą stanowić działania lub zaniechania niezgodne z prawem a w interesie publicznym ważne jest przez to, jest, aby w odpowiedni …

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w zacznie obowiązywać już od 17 grudnia 2021 r. Read More »

Leasing zwrotny AGD pod lupą UOKiK

Leasingu zwrotny AGD – oznacza to, że rzekomo to klient kupuje produkt i  natychmiast sprzedaje go firmie pożyczkowej, a następnie płaci raty leasingu, a nie kredytu. Umowa leasingu sprzętu AGD zawierana przez konsumentów z firmami pożyczkowymi czy podmiotami z nimi powiązanymi mogą być próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego, dlatego wszczęto postępowania wyjaśniające. Prezes UOKiK …

Leasing zwrotny AGD pod lupą UOKiK Read More »