admin

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie!

Informujemy, że w piątek – 17 września br.  w Sejmie nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Należy wskazać, że zadaniem projektu jest wprowadzenie nowych świadczeń finansowanych dla rodzin z dziećmi (12 tys. zł  na drugie i kolejne dziecko, które ma zwiększyć wsparcie systemu opieki nad dziećmi …

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie! Read More »

Bon na cyfryzację dla MŚP

Nabór wniosków od 20 września do 20 października 2021 r.   Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) podaje że w 2021 r. bon na cyfryzację dla firm może wynieść do 255 tys. zł.  w ramach twz  „Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji. Należy wskazać, że o wskazany powyżej bon w kwocie nawet 255 tys.zł mogą się …

Bon na cyfryzację dla MŚP Read More »

Projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w aspekcie pełnego wdrożenia konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.   Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 10 września podpisało umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Projekt zgodnie z założeniami ma być realizowany …

Projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami Read More »

Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: ważne informacje!

Informujemy, że projekt ustawy przygotowany przez rząd rozszerza listę wykroczeń, za które kierowcy mogą straci prawo jazdy. O Dochodzą do tego także wyższe mandaty (1500 i 3000 zł). Co ważne za część z nich kierowcy będą mogli dostać 15 punktów karnych. Należy wskazać, że lista wykroczeń, za które kierowcy mogą  stracić prawo jazdy, dotyczy przede wszystkim …

Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: ważne informacje! Read More »

Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje

Informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271).   Zgodnie z jego przepisami pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 (SARS-Cov-2) lub nie przeszedł …

Covid-19, a niezaszczepiony pracownik ważne informacje Read More »

Od września br. zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Informujemy, że na stronie Prezydenta RP została udostępniona informacja o zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać, że ustawa przewiduje zmiany w zakresie: ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, usprawnienia obsługi …

Od września br. zmiany w ubezpieczeniach społecznych Read More »

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Informujemy, że na 2 sierpnia br. Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw   Należy wskazać, że projekt dotyczy m.in: * Ujednolicenia przepisów dot. zasad przeprowadzania szczepień ochronnych, dokumentacji, raportów dotyczących szczepień ochronnych, * wprowadzenia zmian w zakresie: dokumentacji medycznej dot. ochrony …

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Read More »

Własna działalność gospodarcza a emerytura

Przypominamy, że emerytura dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest liczona według takich samych zasad jak dla innych ubezpieczonych. Jednakże należy zaznaczyć, że o ile pracownik, aby uzyskiwać emeryturę musi mieć rozwiązaną umowę o pracę natomiast przedsiębiorca nie musi zamykać swojej działalności gospodarczej, aby mieć na koncie emeryturę.  Co ważne osoby samozatrudnione mają możliwość po …

Własna działalność gospodarcza a emerytura Read More »

Rekompensata za pracę w dniu wolnym

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1533 ustawy z 26.06.1974 r. kodeksu pracy – pracownikowi, które ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k .p. (min. szczególnymi potrzebami pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy …

Rekompensata za pracę w dniu wolnym Read More »

Od października 2021 r. Pilotaż e-faktur.

Informujemy, że od października br. resort finansów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom, chce wspólnie z nimi przez 3 miesiące testować rozwiązanie dot. e-faktur, aby od stycznia 2022 r. jak najwięcej firm mogło w pełni korzystać z tego rozwiązania po zakończeniu programu pilotażowego. Należy wskazać, że pilotaż będzie dostępny dla chętnych. Korzyści z e-faktur Wygoda: e-faktury będą wydawane …

Od października 2021 r. Pilotaż e-faktur. Read More »