AKTUALNOŚCI

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w zacznie obowiązywać już od 17 grudnia 2021 r.

Sygnalista (ang. whisteblower) to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że status sygnalisty uzyska osoba, która dokonuje zgłoszenia różnego rodzaju nieprawidłowości, które powinny mieć oparcie w faktach, a które będą stanowić działania lub zaniechania niezgodne z prawem a w interesie publicznym ważne jest przez to, jest, aby w odpowiedni …

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w zacznie obowiązywać już od 17 grudnia 2021 r. Read More »

Leasing zwrotny AGD pod lupą UOKiK

Leasingu zwrotny AGD – oznacza to, że rzekomo to klient kupuje produkt i  natychmiast sprzedaje go firmie pożyczkowej, a następnie płaci raty leasingu, a nie kredytu. Umowa leasingu sprzętu AGD zawierana przez konsumentów z firmami pożyczkowymi czy podmiotami z nimi powiązanymi mogą być próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego, dlatego wszczęto postępowania wyjaśniające. Prezes UOKiK …

Leasing zwrotny AGD pod lupą UOKiK Read More »

Prezydencki projekt ustawy o Sędziach pokoju

Informujemy, że Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu przepisów wprowadzających tę ustawę. W czwartek tj. 4 listopada br. Prezydencki projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które stanowią utrapienie oraz  blokują sądy rejonowe.  Należy zaznaczyć, że zgodnie z prezydencką propozycją sędziowie pokoju będą …

Prezydencki projekt ustawy o Sędziach pokoju Read More »

ZSL, SENT i eTOLL – ważne informacje

Informujemy, że Krajowa Administracja  Skrbowa poinformowała w komunikacie z dnia 28 października 2021 r., iż termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL, dedykowanych systemowi SENT, został wydłużony został do 30 listopada 2021 r. Co ważne Od 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i …

ZSL, SENT i eTOLL – ważne informacje Read More »

Zmiany świadczeniach 500+

Informujemy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Została podpisana przez Prezydenta. Wskazana powyżej ustawa zakłada m.in. przeniesienie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do ZUS. Ponadto wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie przez internet, a środki pieniężne, ze świadczenia będą wypłacane jedynie w formie bezgotówkowej na …

Zmiany świadczeniach 500+ Read More »

Zmiany do ustawy systemowej, emerytalnej oraz zasiłkowej

Informujemy, że ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej oraz zasiłkowej. Należy wskazać, że  część z nich  obowiązuje – od 18 września br a kolejne wejdą w życie *1 stycznia 2022 r,  *1 kwietnia 2022 r.  * 1 stycznia 2023 r Zmiany, które obowiązują od 18 września 2021 r. to przepisy wprowadzające istotną zmianę dla …

Zmiany do ustawy systemowej, emerytalnej oraz zasiłkowej Read More »

Notka na dziś! 21 października 2021- Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przypominamy jej kluczowe znaczenie w aspekcie rozwiązywania konfliktu, konstruktywnego zarządzania konfliktem oraz dojścia do porozumienia między stronami.  Celem mediacji jest pomoc stronom będącym w konflikcie w osiągnięciu obustronnie korzystnego porozumienia w sprzecznych kwestiach. Warto pamiętać, że mediacja jest przede wszystkim procesem dobrowolnym oraz poufnym. Mediacja przed wszystkim polega na usprawnieniu …

Notka na dziś! 21 października 2021- Międzynarodowy Dzień Mediacji Read More »

Ustawa mająca uszczelnić zakaz handlu w niedzielę – podpisana przez Prezydenta

Informujemy, że 18 października br. została podpisana przez prezydenta. ustawa mającą uszczelnić zakaz handlu w niedziele została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa ma umożliwić otwarcie w  niedziele niehandlowe sklepów, które świadczą również usługi pocztowe, jeżeli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki. Nowelizacja ustawy rozszerza wykaz wyłączeń spod zakazu handlu o placówki …

Ustawa mająca uszczelnić zakaz handlu w niedzielę – podpisana przez Prezydenta Read More »

Od 13 października br. – wyższa kwota upomnienia w egzekucji administracyjnej

Informujemy, że od środy (tj.13 (października 2021 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej obowiązuje wyższa kwota kosztów upomnienia, które należy doręczyć zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna zgodnie z art. 15 § …

Od 13 października br. – wyższa kwota upomnienia w egzekucji administracyjnej Read More »

ZUS – nowe narzędzia kontroli L4

Informujemy, że Zgodnie z regulacją zawartą w art. 59 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 5 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał nowe narzędzie kontroli m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta, aby sprawdzić, czy faktycznie pracownik jest chory, …

ZUS – nowe narzędzia kontroli L4 Read More »