Nowelizacja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Nowelizacja nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest dostosowaniem polskich regulacji prawnych do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. oraz u przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

 Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, iż przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Zwiększone rekompensaty będą stanowić skuteczną ochronę przed przenoszeniem się firm poza UE, dla uniknięcia ostrzejszych norm. Ponadto rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza Unią Europejską, którzy nie podlegają konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.
Uchwalona nowelizacja przewiduje m.in:
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia,
  • możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa,
  • wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, które mają na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności,
  • aktualizację listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat do nowych wytycznych Komisji Europejskiej oraz zmianę formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty  (zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji).
Co istotne projekt nowelizacji przewiduje również przedłużenie terminu składania wniosków w 2022 r. do 30 kwietnia co ma umożliwiać  przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.
Celem nowych przepisów jest umożliwienie uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021–2030.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
~MR
#kancelaria #ozarowska #legalinformation #biznesinfostrada
Fot . źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sejm-znowelizowal-ustawe-o-systemie-rekompensat-dla-sektorow-i-podsektorow-energochlonnych