admin

Przedłużanie obostrzeń do 18 kwietnia 2021

Informujemy, że w środę 7.04.2021 na konferencji prasowej Minister Zdrowia poinformował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa (obostrzenia) zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021 r. Oznacza to, że zamknięte nadal pozostają wielkopowierzchniowe sklepy meblowe czy budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2. Obostrzenia obejmują również centra oraz galerie handlowe z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, …

Przedłużanie obostrzeń do 18 kwietnia 2021 Read More »

Kary a Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Niedawno wspominaliśmy, o Narodowym Spisie Powszechnym, który rozpoczął się od 1 kwietnia br. Czas teraz wspomnieć o karze, której będziemy podlegać jeżeli odmówimy wykonania obowiązku statystycznego lub udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznycznym. Kary związane z tegorocznym spisem powszechnemym zawarte zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej …

Kary a Narodowy Spis Powszechny 2021 r. Read More »

Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Informujemy, że od jutra 1kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny, który potrawa do 30 czerwca 2021 r. Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat. Główny Urząd Statystyczny w ramach spisu pyta nas o:  *płeć; * wiek; *adres zamieszkania; *stan cywilny; *kraj urodzenia; *kraj posiadanego obywatelstwa. *bieżący status aktywności *zawodowej – pracujący, bezrobotni, …

Narodowy Spis Powszechny 2021 r. Read More »

Nowe obostrzenia od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że od 27 marca (od soboty) do 9 kwietnia br. obowiązywać będą kolejne obostrzenia w związku obowiązującą od  20 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia epidemią w związku Covid-19. Co obowiązuje od 27 marca br.  * W placówkach handlowych i miejscach publicznych takich jak urzędy np. poczta czy punkty kasowe banków  zostaje …

Nowe obostrzenia od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. Read More »

Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż Polskie przepisy o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) dotyczące odliczenia podatku związanego z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Jak podaje Polska Agencja Prasowa zgodnie z orzeczeniem TSUE „Artykuły 167 i 178  dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu …

Polskie przepisy dotyczące VAT niezgodne z dyrektywami UE Read More »

ABC mediacji w sprawach cywilnych

ABC mediacji w sprawach cywilnych Mediacja w sprawach cywilnych w prawie polskim uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Jednakże należy wskazać, że poza kpc znalazły się także przepisy dot m.in: ✔️wpływu mediacji na przedawnienia roszczeń (art 123 kc), ✔️problematyki dot. kosztów mediacji oraz innych kosztów sądowych np. wynagrodzenie mediatorów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 …

ABC mediacji w sprawach cywilnych Read More »

Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.!

Przypominamy, że 31 marca br. mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za rok 2020, przez jednostki, których rok obrotowy jest roku kalendarzowemu. Przypominamy również, że obowiązek złożenia sprawozdania finansowego mają podmioty, które są zobowiązane zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowości oraz te podmioty, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. …

Sprawozdania finansowe – czas do 31 marca br.! Read More »

Od marca br. emeryci oraz renciści mają możliwość dorobić więcej do swojego świadczenia.

Informujemy, że od marca emeryci i renciści mogą dorabiać więcej do swojego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że Emeryci, że od marca br. Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a także renciści  mogą od tego miesiąca uzyskiwać wyższe dodatkowe przychody bez konieczności zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia z ZUS. Należy wskazać, że do emerytur i …

Od marca br. emeryci oraz renciści mają możliwość dorobić więcej do swojego świadczenia. Read More »

Od 15 marca br. wchodzą w życie zmiany dot. teleporady

Informujemy, że od 15 marca br. teleporada będzie już standardem dla dzieci do 6. roku życia, pacjentów z chorobami przewlekłymi w przypadku pogorszenia lub zmiany objawów, podejrzenia choroby nowotworowej oraz tych, którzy po prostu chcą być zbadani osobiście. Warto nadmienić, że nowe przepisy wejdą w życie już 15 marca br. Co ważne rozporządzenie wskazuje, że teleporada  nie …

Od 15 marca br. wchodzą w życie zmiany dot. teleporady Read More »

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, czyli koniec z luką płacową – Założenia Komisji Europejskiej

Z okazji międzynarodowego dnia kobiet  zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. likwidacji luki płacowej. Wychodzimy z założenia, że nawet najlepsze życzenia bez czynnego działania niestety nic nie znaczą.. A w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na gruncie zawodowym nadal jest dużo do zmian. W związku z powyższym zachęcamy do poniższej krótkiej lektury.‍ Koniec …

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, czyli koniec z luką płacową – Założenia Komisji Europejskiej Read More »