Od marca br. emeryci oraz renciści mają możliwość dorobić więcej do swojego świadczenia.

Informujemy, że od marca emeryci i renciści mogą dorabiać więcej do swojego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że Emeryci, że od marca br. Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a także renciści  mogą od tego miesiąca uzyskiwać wyższe dodatkowe przychody bez konieczności zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia z ZUS.
Należy wskazać, że do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych można dorabiać. Jednakże ZUS wskazuje nam, że w tym przypadku trzeba uważać na graniczne kwoty przychodu, ponieważ ich przekraczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.
W tym przypadku należy wskazać, że zawieszenie czy zmniejszenie świadczenia z ZUS zależy od przychodów, od których obowiązkowe są składki na ubezpieczenie społeczne (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność pozarolnicza).
 Trzeba pamiętać, że limity dorabiania zależą od średniej płacy krajowej i ulegają zmianie co trzy miesiące.
Należy wskazać, że uzyskiwanie przychodów miesięcznie w wysokości przekraczającej 3820,60 zł (nie wyższej niż 7095,40) spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę  przekroczenia. Jednakże należy pamiętać, że nie można zmniejszyć  emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej o więcej niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia*.
Jeżeli natomiast mowa będzie o rencie socjalnej to ZUS zawiesi  nam rentę socjalną  socjalną wtedy, gdy dodatkowe przychody przekroczą w miesięcu 3820,60 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku graniczne kwoty przychodu są wyższe (niższa kwota graniczna o około 200 zł, a wyższa o 375 zł) w porównaniu do kwot obowiązujących od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.
Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą miesięcznie 3820,60 zł brutto, to z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy i rentą rodzinną nic się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 7095,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
 Od 1 marca br. do 31 maja br.  roku graniczne kwoty przychodu są wyższe (niższa kwota graniczna o około 200 zł, a wyższa o 375 zł) w porównaniu do kwot obowiązujących od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.
*kwoty maksymalnego zmniejszenia
Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

od 1 marca 2021 r.:

646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
~MR
artykuł operaty na danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.