Od 15 marca br. wchodzą w życie zmiany dot. teleporady

Informujemy, że od 15 marca br. teleporada będzie już standardem dla dzieci do 6. roku życia, pacjentów z chorobami przewlekłymi w przypadku pogorszenia lub zmiany objawów, podejrzenia choroby nowotworowej oraz tych, którzy po prostu chcą być zbadani osobiście.

Warto nadmienić, że nowe przepisy wejdą w życie już 15 marca br.
Co ważne rozporządzenie wskazuje, że teleporada  nie będzie mogła być stosowana wtedy, gdy pacjent odbywa pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.  Porada stacjonarna powinna zostać zastosowana wtedy gdy, pacjent ma chorobę przewlekłą, a jego stan pogorszył się oraz doszło do zmiany objawów.
Trzeba także wskazać, że ,,teleporada „nie powinna być stosowana gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej, a także gdy dotyczy ona dziecka  do 6 roku życia. Jednakże należy nadmienić, że wyjątek w ostatnim przypadku stanowi że : porada kontrolna w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, której udzielenie możliwa jest bez badania ,,stacjonarnego”.
Na koniec należy wskazać, że porada w formie zdalnej  nie może zostać zastosowana i powinna się odbyć w formie stacjonarnej jeżeli  pacjent lub jego opiekun nie wyrażają zgody na odbycie jej w formie zdalnej.
Zdalna porada nadal będzie się odbywać  w przypadku, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony wirusem Covid-19.
Zachęcamy  do zapoznania się z całą treścią  rozporządzenia➡️ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000427