Remanent a składki zdrowotne

Przypominamy, że spisanie remanentu to obowiązek. Nawet wtedy gdy wynik remanentu jest zerowy!

Remanent polega na fizycznym policzeniu i spisaniu na dany dzień:

 • towarów handlowych,
 • gotowych wyrobów, 
 • braków i odpadów związanych z produkcją wyrobów gotowych,
 • materiałów wykorzystywanych do produkcji.

Warto przypomnieć, że 5 kwietnia 2022  r. została podpisał ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na której skutek m.in. nastąpiła nowelizacja składki zdrowotnej.

Na tą zmianę czekało większość przedsiębiorców. Dzięki niej możliwe jest uwzględnianie w wyliczeniu składki zdrowotnej tzw. różnicy remanentowej.

Jak wyliczyć wymiar składki zdrowotnej?

Przede wszystkim należy:

 • Ustalić dochód narastająco od początku roku, czyli przychody uzyskane narastająco pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu także w ujęciu narastającym. 
 • Następnie od wyliczonego dochodu odejmuje się dochód narastająco od początku roku za poprzednie miesiące. 
 • Od uzyskanego wyniku należy odjąć zapłacone w danym miesiącu składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) – pod warunkiem, że nie zostały ujęte jako koszt w Księdze Przychodów i Przychodów. 

Jeżeli został sporządzony remanent końcowy, to uwzględnia się różnicę remanentową.

Co ważna różnica remanentowa wystąpi, gdy sporządzone są minimum dwa remanenty, czyli remanent początkowy i remanent końcowy. Jest ona różnicą pomiędzy wysokością obu tych spisów z natury.

Podsumowując:

Przedsiębiorcy mają prawo sporządzić remanent w każdej chwili – mogą to robić np. co miesiąc. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z prawem podatnicy muszą przeprowadzić remanent:

 • Na 1 stycznia;
 • Na koniec każdego roku podatkowego, czyli 31 grudnia;
 • Na dzień zmiany wspólnika;
 • Na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego;
 • Na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności;
 • W razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na zasadach ryczałtu.

Warto również pamiętać, że sam remanent a składka zdrowotna nie są ze sobą powiązane.Przypomniana nowelizacja składki zdrowotnej polega uwzględnieniu w wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej tzw. różnicy remanentowej. Ponadto przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają obowiązku sporządzania remanentu co oznacza, że nie ustalają różnicy remanentowej.