Cennik mandatów

Szybka jazda samochodem może nas srogo kosztować.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy kwantyfikator mandatów za prędkość.

Nowe przepisy o ruchu drogowym wprowadzają zmiany zasad usuwania punktów karnych. Warto nadmienić, że w 2023 r. kasowanie punktów zgromadzonych na koncie kierowców popełniających wykroczenia, odbędzie się dopiero po dwóch latach, a nie po roku. Jednakże kasowanie punktów karnych nastąpi dopiero po uregulowaniu mandatu. Ponadto zniesione zostały również szkolenia tzw. kursy reedukacyjne, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Kierowcy również powinni pamiętać, że

w 2023 roku obowiązuje tzw. recydywa, a więc jeśli  popełnione zostaną określone wykroczenie drugi raz w ciągu kolejnych 24 miesięcy trzeba będzie się liczyć z mandatem w podwójnej wysokośc.

Taryfikator mandatów w 2023 roku dot. przekroczenia dopuszczalnej prędkości:

 • do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,
 • o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,
 • 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkt karne,
 • o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,
 • o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,
 • o 31–40 km/h – mandat 800 zł /recydywa 1600 zł i 9 punktów,
 • o 41–50 km/h – mandat 1000 zł /recydywa 2000 zł i 11 punktów,
 • o 51–60 km/h – mandat 1500 zł /recydywa 3000 zł i 13 punktów,
 • o 61–70 km/h – mandat 2000 zł /recydywa 4000 zł i 14 punktów,
 • o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł /recydywa 5000 zł i 15 punktów.

Ponadto nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, m.in.:

 • złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 zł / recydywa 2000 zł,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz 1500 zł / recydywa 3000 zł,
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł /recydywa 3000 zł,
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – 2000 zł / recydywa 4000 zł,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – 2500 zł / recydywa 5000 zł.

Ważną dla kierowców zmianą jest także nowy taryfikator punktów karnych, w którym wyszczególniono szereg wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów. 

Dot. to m.in. niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h, omijanie opuszczonych zapór kolejowych, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających czy nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Należy również zaznaczyć, że również 14 punktów karnych kierowcy dostaną  za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w przedziale od 61 do 70 km/h. Natomiast 12 punktów przewidziano np. za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, czy za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.