Niezbędnik kadrowy

Rząd przyjął zmiany w Kodeksie Pracy! A to za sprawą dwóch dyrektyw unijnych dot. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz o tzw. dyrektywę rodzicielską

Co się zmieni?

 • Wprowadzony zostanie dodatkowy urlop rodzicielski (9 tyg. niepodzielnego urlopu tylko dla ojców). 
 • Dwutygodniowy urlop ojcowski będzie do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
 • Zostanie wydłużony urlop w programie „Za życiem”, który będzie wynosił 65 tyg. a dla rodziców bliźniaków 67 tyg.
 • Elastyczny grafik pracy dla rodziców małych dzieci, do lat 8.
 • Nowy urlop opiekuńczy – aż 5 dni!
 • Zmiany w związku z wypłatą zasiłku rodzicielskiego.
 • Wprowadzenie urlopu od sił wyższych, czy dodatkowe dwa dni bądź 16 godzin od sytuacji losowych. Płatny połowę wynagrodzenia.

Zmiany w polskim prawie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE dot. będą:

 • Więcej informacji dot. zatrudnienia (np. ile przysługuje mu płatnego urlopu czy jakie ma możliwości szkoleń).
 • Bezpłatne szkolenie dla pracownika, którego praca wymagana takiego przeszkolenia. Oczywiście czas będzie doliczony do godzin pracy i w miarę możliwości w godzinach pracy.
 • Brak zgody na wprowadzanie zakazu zatrudnienia równoległego u innego pracodawcy.
 • Możliwość uzyskania stabilniejszego zatrudnienia po przepracowanych 6 miesiącach, w tym liczy się okres próbny.
 • Zmiany w umowa o prace na okres próbny 👉Będą dot. m.in.: czas umowy będzie proporcjonalnie naliczany do okresu na jaki przewidziana jest umowa.👉Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny możliwy tylko wtedy gdy zamierza wykonywać inną pracę. 

  👉Możliwość przedłużenie umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika w pracy (z usprawiedliwionych przyczyn). 

Celem zmian jest wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 8 oraz zwiększenie roli ojca. Wszystkie zabiegi/zmiany mają na celu ochronę pracownika oraz mają przyczynić się do poprawy polityki prorodzinnej.