ABCD Profilu zaufanego

Przypominamy, że od 17 czerwca br. tymczasowe profile zaufania przekształciły się w tradycyjne 3 letnie profile zaufania. Należy wskazać, że przekształcenie tymczasowego profilu zaufania na  profil tradycyjny przyniosły użytkownikom udogodnienia. Np. nasza rozmowa z urzędnikiem, która wcześniej dawała nam tylko możliwość uzyskania wyłącznie tymczasowej usługi jest już teraz jednym ze standardowych ścieżek do zdobycia profilu zaufanego.

Warto wskazać, że korzyści z profilu zaufanego czerpią przedsiębiorcy oraz pracodawcy, które to podmioty często korespondują z powiatowymi, wojewódzkimi urzędami pracy, ponieważ moduł praca.gov.pl daje przedsiębiorcom oraz pracodawcom możliwość wysyłania ofert pracy czy też dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca, a także możliwość wnioskowania do KRAZ, WPZ, RIS, RPA oraz EURES. Ponadto przedsiębiorcy oraz pracodawcy mają możliwość wysyłać także wnioski o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
Korzyści z profilu zaufania mają także osoby bezrobotne, gdyż m.in. mogą może zarejestrować się jako osoby bezrobotne, a także mają możliwość wysłania pismo do urzędu oraz uzyskać zaświadczenie o okresach pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

Profil zaufania możemy założyć m.in.

 
*Korzystając z konta w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego,
*posługując się dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnikiem NFC,
*używając kwalifikowany podpis elektroniczny,
*składając elektronicznie wniosek i potwierdzając w rozmowie wideo z urzędnikiem lub składając elektronicznie wniosek i potwierdzając w punkcie potwierdzającym w kraju lub za granicą.
Reasumując: W czasie pandmii Covid-19 została uruchomiona możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego, ważnego przez 3 miesiące. Jednakże ich właściciele nie muszą się martwić o przedłużenie usługi, od  od 17 czerwca br. tymczasowe profile przekształciły się automatycznie w tradycyjne, czyli 3-letnie.
Zachęcamy także do zapoznania się z poniższymi informacjami:🧐👇
~MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #biznesinfostrada #legalinformation