AKTUALNOŚCI

Najważniejsze informacje o urlopie i L4

Monika Rogala 11:11 (1 godzinę temu) do mnie, Marlena, Dr Kodeksu pracy, wskazuje mam, że każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlop wypoczynkowego, za który przysługuje wynagrodzenie. Jednakże czasami choroba pracownika pokrywa się z jego urlopem. W tym przypadku należy zaznaczyć, iż pracownik nie może wtedy skorzystać z urlopu. Istotny jest również fakt, iż z powodu czasowej …

Najważniejsze informacje o urlopie i L4 Read More »

Konsultacje online z ZUS dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że od 5 kwietnia 2022 roku obywatele Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji on-line z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w języku ukraińskim. Co ważne w e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będzie uczestniczył ekspert  oraz tłumacz języka ukraińskiego. Co ważne, aby zarezerwować e-wizytę, należy wejść na stronę https://e-wizyta.zus.pl/ua. Następnie  wskazać temat e-wizyty np.„Świadczenia dla rodzin” oraz wybrać …

Konsultacje online z ZUS dla obywateli Ukrainy Read More »

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje

Przypominamy, że  sierpnia 2022 roku Polska zobowiązana jest do wdrożyć  życie dyrektywę work-life balance co wiąże się  ze zmianami w urlopach przysługujących rodzicom z racji opieki nad dzieckiem. Należy przypomnieć, że zgodnie z kodeksem prawa pracy z racji opieki nad dzieckiem przysługują urlopy takie jak: Urlop macierzyński, który wynosi   20 tygodni – w przypadku urodzenia …

Urlop po urodzeniu dziecka w 2022 a dyrektywa work-life balance – najważniejsze informacje Read More »

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe korzystniejsze tablice emerytalne

Informujemy, że  piątku 1 kwietnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że emerytura 60-latka będzie wyższa o 5,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 6,5 proc. Zatem nowych tablicach zyskają także osoby, które w poprzednich …

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe korzystniejsze tablice emerytalne Read More »

Wnioski 500+ dla Obywateli Ukrainy – szczegółowe informacje

Informujemy, że od 26 marca br. obywatele Ukrainy mogą wnioskować o 500+, czyli świadczenie przysługujące  w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.   Kryteria 500+   500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat: obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku …

Wnioski 500+ dla Obywateli Ukrainy – szczegółowe informacje Read More »

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych, a także wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Warto nadmienić, że ustawa obejmuje trzy zasadnicze części. Pierwsza wprowadza do polskiego porządku prawnego właśnie regulację grup spółek, druga obejmuje pakiet rozwiązań, których celem było usprawnienie funkcjonowania rad nadzorczych, zakres trzeciej mamy do czynienia m.in. uporządkowaniem przepisów dotyczących standardów staranności …

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych Read More »

Projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej

Informujemy, że Rząd przyjął projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej. Oznacza to, że w systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i tych, które przybyły do Polski bez opieki. Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Co ważne system dotyczyć będzie …

Projekt w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej Read More »

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Informujemy, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ukrainy. Co ważne zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od …

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc Read More »

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Parlament Europejski skoncentrował się na kwestiach równości płci, zdrowia psychicznego i nieodpłatnej pracy opiekuńczej. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20220228STO24216/dzien-kobiet-2022-czas-skupic-sie-na-nieodplatnej-pracy-opiekunczej Warto pamiętać, że Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub …

8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet Read More »