Przydatne informacje dla pracownic w ciąży

Po pierwsze warto pamiętać, iż pracownica w ciąży  nabywa prawo do ubezpieczenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Co ważne w przypadku umowy o pracę kobietom w ciąży przysługuje znacznie większa niż innym pracownikom liczba dni w ramach zwolnienia lekarskiego – 270 dni (przy 182 dniach w ramach standardowego L4). Warto pamiętać, że ta liczba przysługuje do ostatniego dnia przed porodem, gdyż pierwszy dzień porodu rozpoczyna okres urlopu macierzyńskiego. Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 177 kodeksu pracy, zarówno podczas okresu zwolnienia lekarskiego, jak i urlopu macierzyńskiego obowiązuje zakaz wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Ponadto kobiety w ciąży  przybywające na zwolnieniu lekarskim otrzymują  100% swojego średniego wynagrodzenia za pracę. Przy czym należy tutaj zaznaczyć, że średnie wynagrodzenie oblicza się uwzględniając 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Warto także wspomnieć, iż przez pierwsze 33 dni niezdolności pracownica otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy, a po upływie tego czasu za wypłacanie świadczenia odpowiada  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Warto również zapoznać się z poniższymi informacjami.🧐👇
#kancelariaadwokacka #ozarowska  #legalinformation