PIT 2022 – ważne zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r.
PIT – 12 proc. Należy wskazać, że od 1 lipca br., stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc. Co ważne obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej  (emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców czy przedsiębiorców).
 Nowelizacja wprowadza również ulgę dla klasy średniej. Oznacza to, iż  zostanie ona zamieniona korzystniejszymi, prostszymi rozwiązaniami. Wprowadzone zmiany będą korzystne lub neutralne dla podatników. Co ważne osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.
Ponadto zlikwidowana zostanie tzw. abolicja podatkowa, a ulga na zabytki będzie dotyczyć tylko wydatków na remont. Wprowadzone zostanie również nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora.
Nowelizacja ustawy ma także rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Tutaj mowa  o osobach, które mają m.in. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. będą miały możliwość upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł).  Co ważne w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej od podatku już na etapie zaliczek na podatek. Uchylony zostanie również podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Ty obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.
Nowelizacja również wprowadza wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Ponadto wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.
Wprowadzony zostanie również specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora Organizacji Pożytku Publicznego.  Zwiększy się również kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Co ważne  kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
Warto również nadmienić, że renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców co oznacza, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica, korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów) będą obejmować także zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Co wskazuje, że od zasiłków nie będzie podatku, do ustalonego w tych ulgach limitu.
Nowelizacja również wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.
Bez zmian pozostają korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m.in. wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).
14 czerwca br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
🧐👨‍💻👩‍💻👇👇👇
MR
#kancelariaadwokacka #ozarowska #legalinformation #zmiany #PIT